DK EN

Bliv klar til at beregne CO2-udledning fra nybyggeri

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger inviterer til viden- og erfaringsudveksling i regionale netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der træder i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Kravene betyder, at bygherrer for nybyggeri skal dokumentere bygningens klimapåvirkninger for at få ibrugtagningstilladelse af det færdige byggeri. Man skal i beregningen bl.a. inkludere CO2-udledningen fra byggematerialerne, energiforbruget til bygningens drift og til bortskaffelsen af byggematerialer, når bygningen en gang skal nedrives.

For bygninger over 1.000 m2 gælder der desuden fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år. Dette gælder frem til 2025, hvor nybyggeri af alle størrelser af opvarmede bygninger omfattes, og hvor der forventes indført en lavere grænseværdi.

Kom til møde, bliv klogere på klimakravene, og netværk med branchekolleger.

Dato

14 september - 2022

Tid

13:00 – 16:00

Sted

Nupark,
Nupark 51
7500 Holstebro

Pris

Gratis

Arrangør

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger

@erhvervsforumholstebro