DK EN

Kursus i LCAbyg – lær at beregne livscyklusvurderinger på bygninger

EKSTRAKURSUS: I samarbejde med bygge- og anlægsbranchens videncenter Molio udbydes deres anerkendte kursus i LCAbyg. På kurset lærer du det digitale værktøj LCAbyg at kende og bliver klædt på til at lave dine egne beregninger på bygningers livscyklusvurdering og dermed fastlægge, om den lever op til bygningsreglementets nye krav.

Fra januar 2023 bliver Life Cycle Assessment (LCA), der omfatter bygningernes klimabelastning, en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri. Byggeri over 1.000 m2 tilføjes endvidere en grænseværdi. Kravene strammes trinvist frem mod 2029.

Kurset afholdes med en fysisk undervisningsdag opfulgt af et online webinar 14 dage senere. Webinaret optages og kan ses on-demand efterfølgende.

Første kursus blev udsolgt på kort tid. Derfor tilbyder vi nu dette ekstra kursus.

Indhold:

Du får overblik over LCA i forbindelse med frembringelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Du introduceres for de vigtigste miljøpåvirkninger og deres afledte miljøeffekter for en bedre forståelse af miljøhensyn. Du får indblik i byggevarers miljøvaredeklarationer (EPD) som datagrundlag for LCA.

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Overordnede betragtninger om LCAs betydning i den samlede bæredygtighed
  • Gennemgang af globale udfordringer og belastninger og indsigt i livcyklusfasernes betydning i en bygning
  • EDP (miljøvaredeklaration) som datagrundlag i LCA
  • Konkret vurdering og optimering af bygningsdesign ud fra LCA
  • Gennemgang af forskellige projekters udarbejdede LCAer og de nyeste udviklingsprojekters temaer indenfor LCA og miljø
  • Gennemgang af værktøjet LCAbyg som kan følges op med selvstudie mht. konkret anvendelse på egen eller fælles opgave/case
  • Opsamling på praktisk tilgang til LCA i byggeri.

Program: Kursusdag onsdag d. 01/11

08:45 – 09:00 Ankomst og registrering
09:00 – 10:00 Grundlæggende om LCA
10:00 – 10:30 EPD gennemgang
10:30 – 10:45 Pause
10:45 – 11:15 EPD øvelse
11:15 – 12:00 LCA på bygningsniveau
12:00 – 12:30 Øvelse 1: LCAbyg – Funktioner i programmet
12:30 – 13:15 Frokost
13:15 – 14:15 Introduktion til LCAbyg
14:15 – 14:30 Pause med kage
14:30 – 15:00 Indsæt EPD’er i LCA byg
15:00 – 16:00 Øvelse 2: Modellering i LCAbyg
16:00 – 16:30 Øvelse 3: Opstart på case
16:30 – Kurset slutter – tak for i dag. Vi ses på webinaret!

Program: Webinar torsdag d. 16/11
08:30 – 09:00 Opsamling på første kursus dag
09:00 – 09:40 Modeller ydervæg inkl. diskussion
09:40 – 10:20 Modeller tag
10:20 – 10:30 Pause
10:30 – 11:00 Modeller terrændæk
11:00 – 11:30 Energidata
11:30 – 12:00 Opsamling (variant VP og solceller)

Foruden kurset her, opfordrer vi desuden til deltagelse i et gratis arrangement d. 14/9 fra Videnscenter for Bygningers Klimapåvirkning afholdt i Nupark. Her gives en udvidet indflyvning til de nye LCA krav, baggrunden herfor og de første resultater hermed. Se program her.

Dato

1 november - 2022

Tid

08:45 – 16:30

Sted

Via University

@erhvervsforumholstebro