DK EN

Kursus: Opgradering i LCA-Byg

På dette kursus kan du styrke dine LCA-kompetencer yderligere og samtidig udveksle erfaringer med andre vedr. LCA-beregninger og håndtering af klimakrav i byggeriet.

Kurset er for bygherrer, rådgivere, udførende, producenter og leverandører, som har tilegnet sig grundliggende viden om LCA-dokumentation gennem arbejde med LCA i praksis eller et tidligere LCA-kursus.

Med introduktion af krav til bygningers maksimale miljøpåvirkning i Bygningsreglementet er der behov for et forum, hvor nyeste viden og erfaringer med klimakravenes håndtering i praksis kan deles. Med dette opgraderingskursus, får du en brush-up på LCAbyg, herunder funktioner omkring tilladt overskridelse, rapport etc. Samtidig deles erfaringer fra konkrete projekter med tolkning af tilhørende vejledninger, og vi ser på udformning af LCA dokumentation i forbindelse med ibrugtagningstilladelse.

Kurset indeholder følgende elementer:

• Brush-up på LCAbyg og de nye funktioner i forhold til kravene i BR

• Ydelser relateret til LCA gennem byggesagens faser – BIM og LCA

• Eksempler på LCAer for konkrete byggeprojekter

• Eksempler på og erfaringsudveksling omkring anvendelse af vejledninger

• Erfaringsudveksling i håndtering af krav, vejledninger og værktøjer

Udbytte
Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du opgraderet til at deklarere et byggeris miljøpåvirkning fra opførelse til end-of-use iht. bygningsreglementets nyeste krav.

Samtidig giver kurset mulighed for at erfaringsudveksle omkring praktisk håndtering af kravene, og du får konkrete eksempler på håndtering og tolkning af LCA-kravenes vejledninger.

Program
8:45 Ankomst og registrering
9:00 Introduktion til dagen
9:15 Brush-up på LCAbyg og de nye funktioner der relaterer sig til kravene i BR
10:15 Pause
10:25 Ydelser relateret til LCA gennem byggesagens faser – BIM og LCA
11:00 Prissætning, tilbud og kvalitetssikring af LCA
12:00 Frokost
12:45 Eksempler på LCAer og problemstillinger for konkrete byggeprojekter
13:45 Øvelse i praktisk håndtering af LCAkrav
14:15 Pause
14:30 Åben erfaringsudveksling i håndtering af krav og vejledninger
16:00 Tak for i dag

Kurset afholdes hos Via University College
Lokale C 417

Medbring selv pc.

Dato

22 juni - 2023

Tid

09:00 – 16:00

Sted

VIA University,
Gl. Struervej 1
7500 Holstebro

Arrangør

ErhvervsForum Holstebro og Molio

@erhvervsforumholstebro