Arrangementer

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen blev holdt virtuelt 28. april 2021.

Referat:

Valg af dirigent.

Advokat Flemming Schiøler blev valgt som dirigent
Generalforsamlingen var indvarslet 26 marts, afholdt inden udgangen af April, og dermed godkendt efter vedtægterne.

 

Formanden beretning.

Ved Bjarne Sørensen

Meget er trods omstændighederne sket i Erhvervs Forum Holstebro, men meget mere var ønsket, hvis vi ikke pludselig stod overfor en global pandemi.
Vi nåede lige at afholde vores Generalforsamling den 20/2-2020, inden Danmark lukkede og pandemien bølgede ind over vores land.

Året 2020

I første halvår 2020 var det ganske vanskeligt at få igangsat dialoger med jer/virksomheder grundet COVID-19. Medarbejdere var sendt hjem, og alt var mere eller mindre uvist i den periode. Der er brancher i vores område, som har lidt og fortsat lider. Det er vigtigt at vi husker, at det seneste år har været meget hårdt for erhvervslivet – nogle mere end andre brancher. Det er vigtigt, at vi lytter til, hvad der kan gøres for disse brancher lokalt, og hvad vi kan støtte og bakke op om.

Men i den første periode var arbejdet i ErhvervsForum Holstebro præget af interne forberedelsesopgaver.

Perioden blev benyttet til, at udarbejde, drøfte og færdiggøre oplæg til Partnerskabsaftalen med Holstebro Kommune. I efteråret 2020 blev aftalen forelagt Erhvervs- og Turisme udvalget, som indstillede den til økonomiudvalget til godkendelse og iværksættelse fra 1/1-2021. Økonomiudvalget godkendte aftalen, og det har været en fin og konstruktiv proces, som vidner om, at ErhvervsForum Holstebro nu betragtes som en vigtig partner at have i erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune.

Vores annoncerede erhvervsdag blev desværre også nødvendigvis aflyst. Det vil vi råde bod på i 2021. Her er vi i gang med, at planlægge dagen – den 29 oktober – som også indledningsvis blev annonceret. Det glæder vi os meget til, og vi tror også, at mange andre glæder sig til, at kunne komme ud og deltage i et større arrangement. Vi vil gøre vores bedste for at gøre det til noget I kun kan tilvælge.

Vores taskforces har også fortsat været aktive, men har, som meget andet, været vanskeliggjort af manglende fysisk fremmøde og aktivitet generelt. Men de har forsøgt – det er også nødvendigt for at holde liv i – og fortsat sikre eksistensberettigelsen af de igangsatte områder.

Specielt taskforcen Synlige Virksomheder har været i gang, hvilket har været rettet mod ErhvervsDagen 2021.  Vi glæder os  og krydser fingre for, at vi kan få lov at afholde sådan et arrangement. Men herfra et stort tak til de sponsorer af ErhvervsKultur priserne: Jyske Bank Erhverv, Superego, Færchfonden, LH (Lønmodtagernes Hovedorganisation), Holstebro Kommune, Handelsstandsforeningen, Holstebro-Struer Landboforening og Lederne MidtVest

Den 4. februar afholdt vi i samarbejde med Holstebro Kommune den årlige nytårskur. Og ikke mindst den første virtuelle. Tak til alle der så og lyttede med. Det var spændende at prøve for os alle, og det lykkedes nogenlunde, tænker jeg. Temaerne var aktuelle og gav fin lejlighed til drøftelse og synliggørelse af vores forskellige syn på løsning heraf. Men jeg er glad for, at det samlede billede viste, at der er et fælles ønske om, at ErhvervsForum Holstebro skal lykkes.

Ser vi vores udvikling medlemsmæssigt fra foreningen start til nu, så var vi 77 medlemmer 31/12-2019 – 137 pr. 31/12-2020 og d.d. er vi 162 medlemmer. Flot udvikling – tak til alle. Men opbakning, mange medlemmer giver gennemslagskraft, så vi skal være mange flere – og det kan vi.

Den første ansættelse i foreningen

Partnerskabsaftalen var afsættet til, at vi igangsatte ansættelsesprocessen af direktør for ErhvervsForum Holstebro. Det var en god proces – og vi var glade for – at mange ansøgte og syntes det var en spændende stilling vi slog op, og et spændende projekt vi har gang i. Det udmøntede sig i, at vi pr. 1. april i år kunne ansætte og byde velkommen til Peter Kjeldbjerg. Peter er jo et kendt ansigt i Holstebro, og har desuden qua tidligere ansættelser – både i Holstebro – og senest i Struer – erfaring med at navigere tværorganisatorisk mellem privat og offentlig – politikere og embedsmænd. Desuden er Peter en god kommunikator, som kan sælge foreningen, aktiviteterne og netop være den der kan brande vores område og nødvendigheden i, at opbakning er vigtig for at få succes – både i og uden for vores kommune.

Nu er fundamentet skabt – Partneraftale, et godt medlemsgrundlag, fastansættelse og dermed 100% fokus på den fremtidige opgave . Allerede nu vejrer vi optimisme og øget opbakning fra erhvervslivet, hvilket det øgede medlemstal bl.a. – tak for det.

Nu ser vi for alvor fremad og mod yderligere fremskridt

I bestyrelsen og med Peter Kjeldbjerg i spidsen, er der sat fokus på opgaverne i perioden fremad. Det er bl.a. via Partnerskabsaftalen, men også andre nødvendige indsatsområder. Bl.a. kan nævnes

  • ”Ny” omsætning til Holstebro. Hvad betyder det? Jo at med direktøren i spidsen skal vi se, om vi ikke kan tiltrække afdelinger, nye virksomheder til vores kommune – altså ny udvikling – ny omsætning.
  • Fokus på erhvervsanalyser og årlige målinger. Fokus med henblik på bedring og udvikling.
  • Afholdelse af to markante events ud over generalforsamlingen og ErhvervsDagen.
  • Større formaliseret samarbejde med VIA, UCH og ErhvervsAkademi Holstebro for at opbygge medejerskab og indtænke uddannelserne i kommunikationen.
  • Formaliseret og jævnlig kontakt og koordinering med interesseorganisationerne.
  • Sikring af, at EFH er kendt i alle erhvervsnetværk i kommunen og fremstår som ”overbygningen” for alle netværk.
  • Mindst fire oplæg i lokale erhvervsnetværk om ErhvervsForum Holstebro og de fælles udfordringer/muligheder for kommunens virksomheder.
  • Omtale af Erhvervslivet i Holstebro mindst to gange årligt i landsdækkende medier.
  • Mindst 10 årlige nyhedsmails inkl. nyheder på hjemmesiden.
  • Markant tilstedeværelse på de sociale medier

Vi tager nu næste skridt i ErhvervsForum Holstebro´s udvikling – og vi håber i vil med – deltage, bidrage….

Samarbejde afsluttet

Fra foreningsstart entrerede vi med Norbert Ravnsbæk som deltids konsulent på opgaven i at opbygge foreningen, med alt dertil hørende. Det har været en uvurderlig hjælp i de første par år. Vi var ikke her i dag, såfremt denne mulighed ikke havde været mulig. Foreningen har udviklet sig fra et spirende frø til nu at have slået rod og parat til at rødderne kan forgrene sig. Norbert Ravnsbæk have en meget stor del af æren for, at vi er nået så langt i dag, at den første fastansættelse har været muligt. Vi står nu her i dag, og efter ca. 2 år – parat til rejsen videre.

Tak for samarbejdet og afslutning

Der er afholdt – virtuelt og fysisk -4 bestyrelsesmøder. 1 fællesmøde og 1 repræsentantskabsmøde.
Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Ikke mindst i processen med vores første ansættelse til foreningen. Tak til alle medlemmer for at støtte op, bidrage og involvere sig. Og tak til repræsentantskabet. Sidst men ikke mindst en tak til Holstebro Kommune.

Ingen nævnt – ingen glemt – men det er fra politikere til embedsmænd.

 

Efterfølgende bad borgmester H.C. Østerby  om ordet.
Han nævnte vigtigheden i at der nu ligger en partnerskabs aftale.  Han er overbevist om,  at der er optimisme omkring foreningen og  at det lykkes denne gang i et fælles samarbejde.
H.C. Østerby pointerede vigtigheden af, at vi i fællesskab at har fokus på uddannelserne i Holstebro.

 

Årsregnskab.

Årsregnskabet blev fremlagt af foreningens revisor Hans Madsen Fra Krøyer Petersen.  

Der er medlemsfremgang fra 77 ved udgangen af 2019 til 137 ved udgangen af 137

Resultatet for 2020 er kr. 69.119 mod et resultat i 2019 på 5.371 

Der var ingen kommentar fra til årsregnskabet.

Repræsentantskabet

8 personer er udpeget af de stiftende organisationer:

Mette Højborg, Holstebro Kommune.
Michael Nederby, DI Midt Vest.
Hans Enevoldsen, Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Anders Nørgaard, Holstebro-Struer Landboforening.
Jens Bjerregaard, VIA University.
Michael Ulsted, Holstebro Handelsstandsforening.
Kim Bak Kristensen, Holstebro Industri- og Håndværkerforening

Udpeges senere, UCH – Uddannelsescenter Holstebro.

7 personer var opstillet på generalforsamlingen og blev udpeget

Asbjørn Christensen, Nupark
Jens Axel Birn, Vald. Birn
Lotte Littau, Creativ Company
Torben Villadsen, Selvstændig
Kenneth Nielsen, Biscayen L353
Jan Larsen, Kastrup Vinduet
Henriette Slebsager, ErhvervsAkademi MidtVest

Eventuelt.
Igen bemærkninger

Sådan hænger det sammen

Det nye ErhvervsForum Holstebro bygger på det bedste fra flere verdener.

Genoplev ErhvervsKulturpriseN 2021

Vindere, fotos og video fra festen
Se mere

Om os

ErhvervsForum Holstebro er etableret i 2019 af en række organisationer i Holstebro Kommune.

Alle virksomheder i kommunen kan blive medlem af ErhvervsForum Holstebro 

Kontakt

ErhvervsForum Holstebro
Hjaltesvej 16
7500 Holstebro

Tlf: 96 119400

info@erhvervsforumholstebro.dk

CVR 40472290
Vestjysk Bank 7600 1818186

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)