DK EN

Formanden: Vi vejrer optimisme og opbakning fra erhvervslivet

Vi vejrer optimisme og stigende opbakning fra erhvervslivet

Nu er fundamentet skabt. Vi har en partneraftale med kommunen, et godt medlemsgrundlag, fastansættelse af en direktør og dermed 100 procent fokus på den fremtidige opgave. Allerede nu vejrer vi optimisme og øget opbakning fra erhvervslivet, hvilket det øgede medlemstal illustrerer.

Af Bjarne Sørensen

Bestyrelsesformand, ErhvervsForum Holstebro

Meget er trods omstændighederne sket i ErhvervsForum Holstebro, men meget mere var ønsket, hvis vi ikke pludselig stod overfor en global pandemi.
Vi nåede lige at afholde vores Generalforsamling den 20/2-2020, inden Danmark lukkede og pandemien bølgede ind over vores land.

Et vanskeligt år 2020

I første halvår 2020 var det ganske vanskeligt at få startet dialogen med Jer virksomheder på grund af COVID-19. Medarbejdere var sendt hjem, og alt var mere eller mindre uvist i den periode. Der er brancher i vores område, som har lidt og fortsat lider. Det er vigtigt at vi husker, at det seneste år har været meget hårdt for erhvervslivet. For nogle mere end for andre brancher. Det er vigtigt, at vi lytter til, hvad der kan gøres for disse brancher lokalt, og hvad vi kan støtte og bakke op om.

Men i den første periode var arbejdet i ErhvervsForum Holstebro præget af interne forberedelsesopgaver.

Perioden blev benyttet til at udarbejde, drøfte og færdiggøre oplæg til Partnerskabsaftalen med Holstebro Kommune. I efteråret 2020 blev aftalen forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget, som indstillede den til økonomiudvalget til godkendelse og iværksættelse fra 1/1-2021. Økonomiudvalget godkendte aftalen, og det har været en fin og konstruktiv proces, som vidner om, at ErhvervsForum Holstebro nu betragtes som en vigtig partner omkring erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune.

Vores annoncerede erhvervsdag blev desværre også aflyst på grund af forsamllimngsforbuddet. Det vil vi råde bod på i 2021. Her er vi i gang med, at planlægge dagen – den 29. oktober. Det glæder vi os meget til, og vi tror også, at mange andre glæder sig til, at kunne komme ud og deltage i et større arrangement. Vi vil gøre vores bedste for at skabe et arrangement, som I kun kan tilvælge.

Vore taskforces har også fortsat været aktive, men arbejdet her har, som meget andet, været vanskeliggjort af manglende mulighed for fysisk fremmøde og aktivitet generelt. Men de har forsøgt – det er også nødvendigt for at holde liv i – og fortsat sikre eksistensberettigelsen af de igangsatte områder.

Specielt taskforcen “Synlige Virksomheder” har været i gang og har rettet indsatsen mod ErhvervsDagen 2021. Vi glæder os og krydser fingre for, at vi kan få lov at afholde sådan et arrangement. Herfra skal lyde et stort tak til sponsorerne af ErhvervsKultur priserne: Jyske Bank Erhverv, Superego, Færchfonden, FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Holstebro Kommune, Holstebro Handelsstandsforening, Holstebro-Struer Landboforening og Lederne MidtVest.

Den 4. februar afholdt vi i samarbejde med Holstebro Kommune den årlige nytårskur virtuelt.  Tak til alle, der så og lyttede med. Det var spændende at prøve for os alle, og det lykkedes nogenlunde, tænker jeg. Temaerne var aktuelle og gav fin lejlighed til drøftelse og synliggørelse af vores forskellige syn på løsning heraf. Men jeg er glad for, at det samlede billede viste, at der er et fælles ønske om, at ErhvervsForum Holstebro skal lykkes.

Ser vi vores udvikling medlemsmæssigt fra foreningen start til nu, så var vi 77 medlemmer 31/12-2019 – 137 pr. 31/12-2020 og dags dato er vi 162 medlemmer. Flot udvikling – tak til alle. Opbakning fra Jer virksomheder er vigtig. Mange medlemmer giver gennemslagskraft, så vi skal være mange endnu flere – og det kan vi.

Den første ansættelse i foreningen

Partnerskabsaftalen var afsættet til, at vi igangsatte ansættelsesprocessen af direktør for ErhvervsForum Holstebro. Det var en god proces, og vi var glade for, at mange ansøgte og syntes det var en spændende stilling vi slog op, og et spændende projekt vi har gang i. Det udmøntede sig i, at vi pr. 1. april i år kunne ansætte og byde velkommen til Peter Kjeldbjerg. Peter er jo et kendt ansigt i Holstebro, og har desuden gennem tidligere ansættelser, både i Holstebro og senest i Struer, erfaring med at navigere tværorganisatorisk mellem privat og offentlig og samarbejde med politikere og embedsmænd. Desuden er Peter en god kommunikator, som kan sælge foreningen, aktiviteterne og netop være den, der kan brande vores område og forståelsen af, at opbakning er vigtig for at få succes – både i og uden for vores kommune.

Nu er fundamentet skabt. Partneraftalen er på plads, vi har et godt medlemsgrundlag, en direktør på plads og dermed kan vi sætte 100 procents  fokus på den fremtidige opgave . Allerede nu vejrer vi optimisme og øget opbakning fra erhvervslivet, hvilket det øgede medlemstal illustrerer. Tak for det.

Nu ser vi for alvor fremad og mod yderligere fremskridt.

I bestyrelsen og med Peter Kjeldbjerg i spidsen, er der sat fokus på opgaverne i perioden fremad. Det er bl.a. via Partnerskabsaftalen, men også andre nødvendige indsatsområder. Her kan blandt andet nævnes.

”Ny” omsætning til Holstebro. Og hvad betyder det så? Jo at med direktøren i spidsen skal vi se, om vi ikke kan tiltrække afdelinger, nye virksomheder til vores kommune og bidrage til at væksten øges hos vore medlemmer.  Altså ny udvikling og  ny omsætning.
Fokus på erhvervsanalyser og årlige målinger. Fokus med henblik på bedring og udvikling.
Afholdelse flere markante events ud over generalforsamlingen og ErhvervsDagen.
Større formaliseret samarbejde med VIA, UCH og ErhvervsAkademi MidtVest for at opbygge medejerskab og indtænke uddannelserne i kommunikationen.
Formaliseret og jævnlig kontakt og koordinering med interesseorganisationerne.
Sikring af, at EFH er kendt i alle erhvervsnetværk i kommunen og fremstår som ”overbygningen” for alle netværk.
Mere medieomtale af erhvervslivet i Holstebro
Mindst 10 årlige nyhedsmails inkl. nyheder på hjemmesiden.
Markant tilstedeværelse på de sociale medier
Vi tager nu næste skridt i ErhvervsForum Holstebro´s udvikling – og vi håber i vil med – deltage, bidrage….

Samarbejde afsluttet

Fra foreningens sstart entrerede vi med Norbert Ravnsbæk som deltids konsulent på opgaven i at opbygge foreningen, med alt dertil hørende. Det har været en uvurderlig hjælp i de første par år. Vi ville ikke have været her i dag uden dette samarbejde. Foreningen har udviklet sig fra et spirende frø til nu at have slået rod og nu parat til at rødderne kan forgrene sig. Norbert Ravnsbæk har en meget stor del af æren for, at vi er nået så langt i dag, at den første fastansættelse har været muligt. Vi står nu her i dag, og efter ca. 2 år – parat til rejsen videre.

Tak for samarbejdet og afslutning

Der er afholdt fire bestyrelsesmøder virtuelt og fysisk. Et fællesmøde og et repræsentantskabsmøde.
Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Ikke mindst i processen med vores første ansættelse til foreningen. Tak til alle medlemmer for at støtte op, bidrage og involvere sig. Og tak til repræsentantskabet. Sidst men ikke mindst en tak til Holstebro Kommune.

Husk at tilmelde dig nyhedsbrev og hold dig opdateret

@erhvervsforumholstebro