DK EN

Om ErhvervsForum Holstebro

ErhvervsForum er etableret i 2019 som en medlemsbaseret forening for erhvervslivet, lokale interesseorganisationer og offentlige aktører i Holstebro Kommune. 

Målet er at styrke vilkårene for at skabe udvikling og vækst for virksomhederne og i Holstebro Kommune i al almindelighed.

Det sker gennem tydelig branding af erhvervslivets betydning for området, ved at bidrage til indsatser, der  tiltrækker investorer og kandidater til lokale  virksomheder og ved at tilbyde værdiskabende events og netværk for de lokale virksomheder.

ErhvervsForum Holstebro skal, i kraft af sine mange medlemmer og lokale tyngde, være en naturlig og ligeværdig hørings- og samarbejdspartner for politikerne og søge at opnå indflydelse på de politiske beslutninger, der træffes indenfor de områder, som er omfattet af ErhvervsForum Holstebros formål.

EFH er etableret på et initiativ af  Dansk Industri, FH Vestjylland, Holstebro Handelsstandsforening, Holstebro Industri- og Håndværkerforening, Holstebro-Struer Landboforening, Uddannelsescenter Holstebro, UCH og VIA University College. Disse organisationer er i dag repræsenteret i ErhvervsForum Holstebros repræsentantskab.

 

ErhvervsForum Holstebro, som vi kender det, blev etableret i 2019 efter flere forsøg på at etablere en lokal erhvervsorganisation.

Initiativgruppen bag relanceringen af ErhvervsForum Holstebro består af Holstebro Handelsstandsforening, Holstebro Industri- og Håndværkerforening, Holstebro-Struer Landbo-forening, Dansk Industri, LO, UCH Holstebro og VIA University og arbejdet blev i den afgørende fase understøttet af Holstebro Kommune.

ErhvervsForum Holstebro tæller nu 450 medlemmer, og der kommer hele tiden flere til.

Eksempelvis er vi siden juli 2022 vokset fra 375 medlemmer til de nuværende 450.

@erhvervsforumholstebro