DK EN

Generalforsamling 2024: Mød trendforskeren og humoristen

Medlemmer i ErhvervsForum Holstebro inviteres hermed til generalforsamling.

Tid
Onsdag d. 10. april
Kl. 16.00 – 20.00

(dørene åbner 15:30)

Sted
VIA University College
Gl. Struervej 1
7500 Holstebro

Alle medlemmer inviteres til en generalforsamling i ErhvervsForum Holstebro. Kom med og hør om fremdriften og planerne i vores hastigt voksende organisation for det lokale erhvervsliv.

Der er flere gode grunde til at møde op til dette års generalforsamling:

 • Der er for første gang i ErhvervsForum Holstebros korte historie direkte valg om 3 pladser i bestyrelsen.
 • Få også et indblik i aktuelle tendenser inden for forbrug, detailhandel, nethandel, arbejdsliv, og meget mere med an af Danmarks mest inspirerende trendspecialister, Louise Byg Kongsholm fra pejgruppen.
 • Og sidst men ikke mindst netværk, lidt godt at spise og en topunderholdende talk om humor på arbejdspladsen med hylende morsomme Rune Green

Louise Byg Kongsholm, ejer og CEO i pejgruppen

“En tour de force i tidsånden”

 

Louise kommer forbi med en indsigtsfuld peptalk. Den erfarne trendforsker og strategirådgiver vil gøre os klogere på den nuværende tidsånds indflydelse på forbrugeren. Hun belyser aktuelle tendenser inden for forbrug, detailhandel, nethandel, arbejdsliv, og meget mere og afslører hvilke brancher, der har sejret og fejlet. Louise vil også give sit bud på den digitale transformations virkning på samfundet.

Om Louise Byg Kongsholm

Louise  er en erfaren foredragsholder, facilitator og trendforsker. Hun er ejer af pej gruppen i Herning og har udgivet flere bøger om trends og forbrugeradfærd. Louise er en anerkendt stemme inden for mode, interiør og fødevarer, og hun inspirerer den næste generation af ledere gennem undervisning og bestyrelsesarbejde. For eksempel er hun  gæsteunderviser på flere erhvervsuddannelser og MBA-kurser

 

Rune Green, humorist

“Humor på arbejdspladsen”

 

Efter spisningen får vi besøg af en af Danmarks sjoveste foredragsholder, humoristen Rune Green.

Rune fortæller om hvordan humor kan være en af de afgørende faktorer for om vi skaber en god eller dårlig relation til vores medarbejdere, kunder, patienter eller kollegaer.

Det gør han på sin helt egen skarpe, lune og selvironiske måde, hvor han inddrager sprudlende sjove eksempler og relevante historier. Vi tør godt garantere, at du ikke skal sidde med mad i munden, når Rune Green folder sig ud.

Om Rune Green

Rune Green er noget så sjældent som professionel humorist. Med sin selvironiske, humoristiske og sprudlende personlighed har han inspireret topledere og medarbejdere omkring arbejdsmiljø, arbejdsglæde, kommunikation, branding og formidling med humoren som omdrejningspunkt. Rune er uddannet dramaturg fra Århus universitet, hvor han koncentrerede sig om at afdække humorens virkemidler og facetter. Han har også arbejdet for The Theatre of Comedy Company hvor han studerede den engelske humorbranche på nært hold

Dagens program

15:30-16:00 Ankomst, check-in og kaffe

16:00 Velkomst

16:15 Generalforsamling 2024 

Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægterne.

Forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af formandens beretning
 3. Strategien i det kommende år v. direktøren
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab og økonomiske status
 5. Godkendelse af næste års kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

17:00 Kort pause 

17:15  Louise Byg Korsholm med sin tour de force i tidsånden

18:00 Spisning i VIA’s Kantine 

18;25: Humoristen Rune Green om humor på arbejdspladsen

19:10: Kaffe og afslutning

@erhvervsforumholstebro