DK EN

Kæmpe potentiale

Ahlers og Ritterband gav et kærligt spark til virksomhederne i Holstebro Kommune

Visioner og nytænkning kan gøre Holstebro Kommune til et hotspot, men det kræver mod til at tænke nyt og vilje til at arbejde sammen, var budskabet til 120 erhvervsledere samlet til ErhvervsDagen 2019 i Musikteatret.

Det nyetablerede ErhvervsForum Holstebro holdt mandag 28. oktober sin første ErhvervsDag i Musikteatret med fokus på Synlige Virksomheder, Attraktive Arbejdspladser og Bedre infrastruktur.

Og budskabet til de 120 deltagere fra en lang række af kommunens virksomheder var klokkeklart: Der er et kæmpe potentiale for erhvervslivet i kommunen. Successen afhænger af evnen og viljen til at samarbejde.

Borgmester H.C. Østerby åbnede ErhvervsDagen med at glæde sig over, at det er lykkes at skabe ErhvervsForum Holstebro som et fælles talerør for erhvervslivet i kommunen.

– Vi behøver ikke at være enige om alting, men nu har vi et forum, hvor vi kan lytte til hinanden, finde løsninger sammen og bygge bro mellem virksomheder, uddannelser og kultur, sagde H.C. Østerby i sin åbning af ErhvervsDagen.

Første hovedtaler på dagen var iværksætter, erhvervsmand og tidligere minister Tommy Ahlers, som gav sit klare bud på, hvad der skaber erhvervsudvikling.

– Det er evnen til at være nysgerrig og til at elske sine fejl, der giver succes, sagde Tommy Ahlers og tilføjede, at det ikke altid er de bedste, der vinder.

– Vinderne er dem der er sultne og går hele vejen for at skabe forandring, sagde han.

Adspurgt af konferencier på dagen, studievært Louise Deruginsky fra TV/MIDT-VEST om man kan skabe udvikling på samme måde i Vestjylland som fx i København var svaret klart.

– Der er ikke nogen forskel. Virksomheder i Vestjylland har præcist de samme muligheder som i resten af landet. Man skal have kapital og talent, men det er kulturen, som gør hele forskellen. Man får succes som område, hvis man forstår at arbejde sammen, sagde Tommy Ahlers.

Netop samarbejde var også et nøgleord for de tre lokale taskforces, som ErhvervsForum Holstebro har nedsat for at sætte fokus på tre områder: Synlige Virksomheder, Attraktive Arbejdspladser og Bedre Infrastruktur.

Synlige virksomheder

Når det gælder synlige virksomheder, er selverkendelsen klar. Holstebro Kommune er ikke kendt som en erhvervskommune. Kommunens omdømmeanalyse fra 2018 viste, at kun 1 % af borgerne i Region Midtjylland forbinder Holstebro Kommune med arbejde og arbejdspladser.

– Alle virksomheder har brug for lokal synlighed, også selvom kunderne ikke nødvendigvis er lokale, sagde tovholder for taskforcen, direktør Per Tornvig fra reklamebureauet Peoplez i Holstebro.

– Synlighed gør det nemmere at rekruttere medarbejdere, synlighed gør det nemmere at finde samarbejdsrelationer og synlighed giver stolthed og lyst til at slå sig ned i området, sagde han.

Som et vidne på rigtigheden i påstandene, havde taskforcen inviteret stabsdirektør i Ikast-Brande Kommune, Flemming Jensen.

Under overskriften ”Synlighed skaber stolthed” fortalte Flemming Jensen, hvordan Ikast-Brande Kommunes målrettede samarbejde med virksomhederne i kommunen har skabt en kultur, som betyder, at kommunen i høj grad bliver opfattet som en erhvervskommune.

– På den jyske hede er intet givet på forhånd. Det ligger i blodet på os at være arbejdssomme og entreprenante. Vi er vant til at skulle tænke nyt og finde på for at opnå resultater. Vi handler. Vi hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok og finder løsninger, sagde Flemming Jensen om kommunens DNA.

Attraktive arbejdspladser

I spidsen for Taskforce Attraktive Arbejdspladser slog formand for ErhvervsForum Holstebro, Bjarne Sørensen, et slag for samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

– Det er vigtigt, at vi samarbejder om at fastholde og udvikle uddannelserne i vores område og samtidig skabe arbejdspladser, som er attraktive for de unge, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, sagde Bjarne Sørensen.

Taskforce Attraktive Arbejdspladser havde inviteret studieleder Torben Hjort fra VIA til at fortælle om den nye produktions- ingeniøruddannelse i Holstebro.

– Vi uddanner ingeniører til en lang række virksomheder, som arbejder med digitalisering, så danske virksomheder kan komme foran, når det gælder smartere løsninger i produktionen, sagde Torben Hjort.

Han bad samtidig virksomhederne i Holstebro om hjælp til at udbrede kendskabet til uddannelsen og ikke mindst til at indgå i et samarbejde med uddannelsen om praktikpladser.

Steffen Byriel Madsen, der selv studerer til produktionsingeniør på 3. semester, var endnu mere klar i mælet til virksomhederne i Holstebro Kommune.

– Hvis I ikke er med til at uddanne os lokalt, er det ikke vores problem. Så må I jo bare ud og finde produktionsingeniørerne i Østjylland, på Fyn eller på Sjælland og se om I kan trække dem væk fra de spændende arbejdspladser på de kanter, sagde han.

En virksomhed, der bruger højtuddannet arbejdskraft er Jyden Bur A/S, hvor Production Manager Tom Bach Nielsen fortalte, hvordan virksomheden efter nogle dårlige første erfaringer er blevet meget bedre til at integrere akademikere på arbejdspladsen i Bur.

Bedre infrastruktur

Det var Hans Enevoldsen, konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der som tovholder i Taskforce Bedre Infrastruktur, kom med en status på arbejdet i taskforcen.

– Vi er godt i gang med at indsamle trafiktal når det gælder offentlig transport i området. For bedre infrastruktur handler ikke blot om motorveje men også om tog- og flyforbindelserne til København, sagde Hans Enevoldsen.

Arbejdet med at få lukket hullet mellem Holstebro Motorvejen og Midtjyske Motorvej, blev fremlagt af direktør på Vald. Birn A/S, Jens Axel Birn, som fortalte om det vedvarende arbejde med at lægge et positivt pres på trafikpolitikerne på Christiansborg.

– Vi får ikke noget ud af at skælde ud. Vi går konstruktivt til værks og fremhæver trafiksikkerheden på strækningen som det afgørende argument for at få hullet lukket, sagde Jens Axel Birn.

Endelig fortalte formanden for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby, om regionens arbejde med infrastruktur.

Ærlig opsang

Dagens sidste men også største opsang til virksomhederne i Holstebro Kommune kom fra kommunikationsekspert og kunstner Monica Ritterband, som havde skrevet et åbent brev til borgere, politikere og virksomheder i Holstebro.

Her slog hun fast, at Holstebro er kendt for – ingenting, hvis vi lige trækker lillebitte ”Kvinde på kærre” fra.

– Hvis I laver Holstebro om til at være en person, hvordan er han eller hun så. Er vedkommende et festfyrværkeri af energi, bliver man fejet omkuld af byens charme, varme og spontanitet? Vil man vælte sig i byens fortryllende arme? Bliver man forelsket i Holstebro? Det mener jeg er målet, sagde Monica Ritterband i sin opsang til byen.

– Jeg tror bestemt, at Holstebro har potentialet til at byen, man forelsker sig i. Men den skal først gøre sig fit og lækker. Og så skal den overraske og forundre og begejstre. Den skal lugte godt og smage godt. Den skal være et syn, der får os til at spærre øjnene op. Så bliver der rift om damen. Holstebro skal ganske enkelt holstebrolægges med charme, sagde hun og tilføjede, at Holstebro har brug for ét stort fyrtårn, til at oplyse de mange muligheder, der rent faktisk er i området.

ErhvervsDagen 2019 gav ikke nødvendigvis en masse svar, men gav ubetinget virksomheder, uddannelser og kommunen en hel del at tænke over.

– Der var netop vores formål med dagen, som jeg synes lykkes rigtig godt, siger Bjarne Sørensen, der er formand for ErhvervsForum Holstebro, hvis medlemstal netop har rundet 100 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer.

De tre taskforces skal nu arbejde videre frem mod konkrete projekter, som bliver fremlagt senest når ErhvervsForum Holstebro holder årsmøde til foråret.

Kimen til samarbejde om forandring og udvikling er lagt.

Husk at tilmelde dig nyhedsbrev og hold dig opdateret

@erhvervsforumholstebro