DK EN

Ny bæredygtig bydel i Holstebro skal erstatte det gamle sygehus

Et nyt konsortium satser stort på at etablere bæredygtig byudvikling på og omkring det nedlagte Holstebro Sygehus. Et nyetableret selskab går i efteråret i gang med transformationen af de over 80.000 m2, der i fremtiden skal danne ramme for en helt ny og bæredygtig bydel centralt i Holstebro. Den samlede investering forventes at være omkring 2 mia. kr.

Efter mere end 100 år som sygehus skal grunden og bygningerne midt i Holstebro nu i spil til et nyt formål. Holstebro Kommune, Færchfonden og den lokale erhvervsmand Aksel Nørgaard har i et stykke tid arbejdet på forme vilkårene og niveauet for udviklingen af området. Nu er der indgået en aftale, og den konkluderer, at der skal tænkes både meget grønt og meget ambitiøst.

”Tanken er at skabe en ny bydel med liv og masser af spændende tilbud. Men vi vil gøre det på nye måder med massiv vægt på bæredygtige og CO2-neutrale metoder og med inddragelse af byens borgere”, fortæller borgmester H. C. Østerby og fortsætter:

 

I følge Færchfondens formand, Anne Mette Færch, skal det sikres, at en del af Holstebro Sygehus’  over 100 år gamle historie bevares, og at den allerede indlejrede CO2 bliver genanvendt. (Foto: Holstebro Udvikling)

Formanden i Færchfonden, Annemette Færch understreger, at fondens store interesse i projektet i særlig grad ligger i muligheden for at gå forrest med  bæredygtige byudvikling:

”Det har været afgørende for os, at udviklingen af sygehusgrunden skaber en ny type by for mennesker. Der skal være plads til det grønne og til biodiversitet. Og vi tør tænke cirkulært og bevæger os helt i front med at udvikle bygningerne med så lavt et CO2-aftryk som muligt. Udgangspunktet er, at vi ikke river bygninger ned for blot at genopføre nye. Hermed sikrer vi både, at vi bevarer en del af stedets over 100 år gamle historie, og at den allerede indlejrede CO2 bliver genanvendt, siger Anne Mette Færch”

Renovering kan blive dyrere på kort sigt

For at sikre, at udviklingen bliver bæredygtig, vil det nyetablerede selskab blandt andet foretage livscyklusvurderinger for at kunne vurdere byggeriets langsigtede ressourcepåvirkning. Det kan gøre en renovering dyrere på kort sigt, men både billigere og mere klimavenligt for alle i det lange løb.

I 2020 afleverede Holstebro Udvikling P/S BYENS PLAN til byrådet, hvor sygehusgrunden  var et centralt omdrejningspunkt. Så der har allerede været aktiv borgerdeltagelse omkring brugen af sygehusgrunden og dens fire kvarterer. Og det er i den nye aftale helt klart ambitionen at fortsætte med at inddrage borgere, brugergrupper og eksperter.

 

I 2020 afleverede Holstebro Udvikling P/S BYENS PLAN til byrådet, hvor sygehusgrunden  var et centralt omdrejningspunkt (foto: BYENS PLAN)

Kendt erhvervsmand er med som investor

Aksel Nørgaard, der sammen med Holstebro Kommune og Færchfonden, går ind som investor:

“Jeg glæder mig til at være en del af en byudvikling, som udover at blive ambitiøst bæredygtig også kommer til at indeholde mange muligheder for nye boligformer, byggematerialer og nytænkning i at genanvende eksisterende materialer. Jeg er sikker på, at udviklingen af sygehusgrunden bliver et kæmpe aktiv for både Holstebro og for hele Nordvestjylland.”

Arealudviklingsselskabet stiftes til august i år, hvor Holstebro Kommune og Færchfonden hver ejer 45% og Aksel Nørgaard Holding 10%. De forventer, at bestyrelsen og ledelsen i selskabet kommer på plads hurtigt derefter, så selskabet kan køre på fuldt tryk med udviklingen af sygehusgrunden fra efteråret i år.

Nyttig viden hvis du vil starte virksomhed eller flytte dit CVR-nummer til Holstebro Kommune

@erhvervsforumholstebro