DK EN

PtX Holstebro: Når alle arbejder sammen, så lykkes det

Kommentar af  Peter Kjeldbjerg, direktør i ErhvervsForum Holstebro

Holstebro skal være et nyt brintknudepunkt med et nyt stort power-to-X-anlæg, der skal levere grøn brint til en mere bæredygtig industri- og transportsektor. Forud er gået et flot holdarbejde mellem udviklere, myndigheder og store energiforbrugende virksomheder, hvor ErhvervsForum Holstebro har haft en vigtig rolle som koordinator i processen.

Det er en fantastisk nyhed for området og ikke mindst for det lokale erhvervsliv, hvor det sidste halve års udvikling for alvor har lært os nødvendigheden af at gøre os uafhængig af fossile energikilder – ikke mindst russisk gas.

Samtidig er det et helt naturligt skridt i et område, hvor der nu og fremover kommer til at ske en ophobning af vedvarende energikilder. PtX-projektet betyder, at det kan udnyttes fuldt.

Det er kulminationen på mere end et års holdarbejde med firmaet Everfuel i spidsen, Holstebro Kommune, Vestforsyning, en håndfuld energiforbrugende virksomheder og ErhvervsForum Holstebro.

 

Her ses deltagerne i projektet til et af de mange møder i arbejdsgruppen. På billedet fremlægger CEO Jacob Krogsgaard status på de analyuser, som ligger til grund for beslutningerne.

 

Det er mere end et år siden, direktøren og stifteren af Everfuel, Jacob Krogsgaard, lancerede ideen og tog de første skridt mod en realisering af projekt PtX i Holstebro. I den forbindelse rakte han også ud til ErhvervsForum Holstebro med en opfordring til at være døråbner overfor relevante beslutningstagere og skabe opbakning blandt nogle af de virksomheder i Holstebroområdet, som kunne være potentielle storaftagere af den grønne energi.

Sådan forestiller Everfuel sig, at PtX Holstebro kommer til at udrulles i de kommende år. (Video: Everfuel)

Holstebro havde optimale forudsætninger for nyt PtX-eventyr

På det tidspunkt var Everfuel i fuld gang med etableringen af flere store PtX-projekter i Danmark og Skandinavien, og Jacob Krogsgaard havde set, at Holstebro havde de helt optimale forhold til at kunne blive et nyt power-to-X-knudepunkt. Ikke mindst på grund af, at vi i forvejen har Maabjerg Energy Center, som arbejder med biogas og biomasse, men også fordi etableringen af flere store vindmølleparker ud for vestkysten placerer Holstebro i orkanens øje, når det gælder grøn strøm.

 

Se videoen, hvor eksperter fra DTU – Danmarks Tekniske Universitet forklare, hvad POwer to X går ud på.

 

Der var brug for partnerskaber med store virksomheder for at komme i mål

For at realisere ideen og komme videre var der brug for lokale partnerskaber med potentielle slutbrugere og etablering af kontakt med relevante lokale myndigheder. For et relativt nyt ErhvervsForum Holstebro har det været en drømmeopgave, at gå i gang med.

Det lykkedes, og vi fik samlet en god gruppe af aktører, som igennem hele forløbet har bidraget til processen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der ligger et stort forarbejde forud for lanceringen af projektet.

Ikke mindst hos Everfuel selv, men også hos planlæggerne i Holstebro Kommune, forsyningen og hos de virksomheder, som velvilligt har delt ud af deres tal og bidraget med oplysninger til den forretningsplan, som ligger til grund for beslutningen om et sætte gang i etableringen af PtX-Holstebro.

Forude ligger fortsat en masse hårdt arbejde for parterne, men også en kæmpe pallette af udviklingsmuligheder, som medvirker til at gøre Holstebro Kommune til Danmarks bedste sted at drive virksomhed.

Konference

Et spørgsmål om tiltrækning

I år skal vi snakke rekruttering og tiltrækning af arbejdskraft. Et stærkt line-up med bl.a. Bjarne Corydon, Anne Sophie Hermansen og Morten Ballisager indtager scenen med deres indspark til et arbejdsmarked under kæmpe forandring.

@erhvervsforumholstebro