DK EN

Se visionen: De vil skabe ny klimapark i Nordvestjylland

Store arealer i Nordvestjylland skal i fremtiden anvendes til produktion af vedvarende energi. Det har fået en af de store PtX-udviklere til at lancere ideen om Klimapark Nordvestjylland, hvor biodiversitet, rekreative områder, grønt landbrug, erhvervs- og landsbyudvikling tænkes sammen i en klimapark.

Ideen er fostret hos energiudvikleren Skovgaard Energy, som blandt andet står bag verdens første dynamiske ammoniakanlæg i området  sammen med Topsøe og Vestas. Desuden har selskabet planer om at bygge et fuldskala PtX-anlæg ved Idomlund vest for Holstebro.

Det er målet, at  arealerne til vedvarende energiproduktion skal udvikles i harmonisk sameksistens med natur, landbrug og lokalsamfund. Arealerne anvendes i dag primært til landbrugsdrift.

 

Klimaparken skaber sammenhæng mellem store naturområder i både Lemvig, Holstebro og Struer Kommune. Vedvarende energi, biodiversitet, rekreative områder, grønt landbrug, erhvervs- og landsbyudvikling tænkes sammen i en klimapark. Illustration: Urland

 

Læs også: Klimapark Nordvestjylland til glæde for mange

 

Skal tilbyde billig strøm til lokale og skabe landsbyudvikling

Nogle af tankerne bag ideen om klimaparken er at tilbyde lokale borgere tæt på parken billig grøn strøm, skaffe midler til landsbyudvikling, skabe nye rekreative områder i regi af Geopark Vestjylland og etablere ny sammenhængende natur, der  kan binde Danmarks tredjestørste sammenhængende skov, Klosterheden, sammen med Stråsø plantage. Det fortæller direktøren hos Skovgaard Energy Niels Erik Madsen, som glæder sig over  den modtagelse, parken allerede har fået af politikere, Danmarks Naturfredningsforening, det lokale erhvervsliv og mange andre.

“Der forestår stadig rigtig meget dialog. Vi er i god dialog med borgerforeningerne og vil også intensivere det yderligere i den kommende tid,” siger administrerende Niels Erik Madsen.

Læs mere om planerne for Idomlund på Holstebro Kommunes hjemmeside

 

”Vi glæder os over den modtagelse, som parken allerede har fået af politikere, Danmarks Naturfredningsforening, det lokale erhvervsliv og mange andre, ” siger administrerende direktør i Skovgaard Energy.

Læs mere om Klimapark Nordvestjylland på Skovgaard Energys hjemmeside.

Med klimapark følger udvikling af nye lokale jobs

Hastigheden med at få Klimaparken opført er afgørende for en stribe andre projekter, som vil hjælpe yderligere med den grønne omstilling og den lokale erhvervsudvikling.

Energiproduktionen i Klimapark Nordvestjylland skal således levere strøm ind til de store PtX-anlæg i Idomlund-området ved Holstebro.

Her har Ørsted og Skovgaard Energy tidligere offentliggjort planen om investering på 2-5 milliarder kroner i anlægget. Desuden har store globale spillere på området som amerikanske Plug Power og CIP Copenhagen Infrastructure Partners købt jord i området. Desuden har den japanske kæmpekoncern Sumitomo Corporation meldt sin ankomst med planer om storskala distribution fra havnen i Thyborøn.

 

Lige her i krydset mellem tre nordvestjyske kommuner tager Klimapark Nordvestjylland sit udgangspunkt. Illustration: Urland

 

Det er starten til en stor erhvervsmæssig værdikæde

Den grønne brintproduktion vil skabe eksportindtægter i milliardklassen via brintrør til Tyskland, men også en helt ny industri og erhvervsområde ved Idomlund.

”Klimapark Nordvestjylland er afgørende for at sætte gang i den store erhvervsmæssige værdikæde i hele Nordvestjylland. Hvis vi er dygtige  vil vi kunne skabe jobs, vækst og udvikling hele vejen rundt, siger direktør Peter Kjeldbjerg fra ErhvervsForum Holstebro. Han hilser tankerne om klimaparken velkommen som en  vigtig brik, hvis Nordvestjylland skal høste på den grønne erhvervsudvikling.

 

Klimapark Nordvestjylland er afgørende for at sætte gang i den store erhvervsmæssige værdikæde i hele Nordvestjylland, mener Peter Kjeldbjerg, direktør i ErhvervsForum Holstebro. Foto: Anders Trærup

 

Erfaringerne fra Lemvig Kommune tages med

Begrebet Klimapark er oprindeligt opfundet i Lemvig Kommune, som har vundet en KL-pris for evnen til at sætte vedvarende energianlæg som solcelleparker og vindmøller op på land uden klager og med høj hastighed. Det er de erfaringer skal bringes videre med Klimapark Nordvestjylland.

Det betyder blandt andet at både landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, borgerforeninger, kommuner og erhvervsliv er bliver inddraget i udviklingen.

Klimapark Nordvestjylland vil blive behandlet politisk i både Holstebro, Struer og Lemvig Kommune i løbet af de kommende måneder.

Læs mere om planerne for Klimapark Nordvestjylland her

 

Klimapark Nordvestjylland skal skabe nye rekreative områder i regi af Geopark Vestjylland og etablere ny sammenhængende natur, der  kan binde Danmarks tredjestørste sammenhængende skov, Klosterheden, sammen med Stråsø plantage. Foto: Mikkel Jezequel, Alopex Media

@erhvervsforumholstebro