DK EN

Tilfreds formand: Vi har gang i noget stort og vigtigt sammen

“Vi er meget taknemmelige og ydmyge omkring den store opbakning, og vil gøre vort bedste for at leve op til de forventninger, som følger med. Vi har gang i noget stort og vigtigt sammen – her i Holstebro! Vi har oplevet en helt utrolig god modtagelse og alle har taget godt imod os. Vi bliver også bekræftet i, at erhvervslivet har savnet et organ, som kan repræsentere virksomhederne.”, siger formand Bjarne Sørensen i denne årsberetning.

Endnu et år er gået. Endnu et år med COVID-19 – en ny omikron variant. Restriktioner, mundbind, test m.m.

Vi har forholdt os til det gennem lang tid, og det har skabt udfordringer i de aktiviteter, vi kunne ønske os. Men nu lader det til at være ved at fortone sig, og testcentre lukker og vores coronapas i DK er annulleret. Og vi kan mødes igen fysisk i store forsamlinger som i dag – hvor vi er glade for at vi kan samle ca. 100 til vores 3. ordinære generalforsamling i foreningens historie.

Lidt eller meget malurt er der dog i bægeret. Som vi lige troede at pandemien skulle fordufte, så valgte Rusland at invadere Ukraine. Det er jo en meget ulykkelig situation, og hvem havde troet, at vi skulle få en krig lige i ”baghaven”. Men det giver naturligvis også – når vi ser på det vi er her for i dag – erhvervslivet – nogle udfordringer. Selvom det er bagateller i forhold til det Ukrainerne oplever, så oplever vi jo alle ændringerne i dagligdagen, med stigende råvare- og energi priser som eksempel. Men en foranderlig verden på godt og ondt må vi åbenbart vende os til.

 

Knap 100 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling på UCH Uddannelsescenter Holstebro.

En lille og dynamisk organisation er på plads

I 2020 afholdte vi Generalforsamlingen virtuelt, hvor udelukkende bestyrelsen var samlet fysisk. Den 28/4-2021 løb den af stablen – kort efter at vi havde ansat Peter Kjeldbjerg den 1. april 2021 som direktør.

Herefter påbegyndte vi rejsen sammen for udvikling af ErhvervsForum. Vi har ikke haft en ambition om, at ville være en stor organisation, men derimod en mindre, dynamisk og agil enhed. Men det har dog været nødvendigt med den udvikling der er skabt i perioden, at mande op på kontoret på Hjaltesvej.

1. august startede Sara Brunsgaard Poulsen som netværks- og eventkoordinator. I forventning om at omfanget af opgaver ville vokse i 2022 begyndte vi rekruttering af en content manager i slutningen af 21 – Kristina Hvas Stokholm er startet i marts 22. Det er således vores faste base i det daglige, hvor vi derudover ad-hoc supplere os med ekstern hjælp.

Bl.a. har vi etableret tætte partnerskaber med 4 selvstændige konsulenter, som fungerer som en del af teamet på ad hoc-basis – dvs. de driver netværk for os, laver workshops og bidrager til strategiudvikling.

 

Sara Brunsgaard Poulsen (tv) og Kristina Hvas Stokholm udgår driftsteamet i ErhvervsForum Holstebro sammen med direktør Peter Kjeldbjerg

Vigtig aftale på plads mellem ErhvervsForum Holstebro og Holstebro Kommune

Partnerskaber er et vigtigt element i foreningens ageren. Det at vi samarbejder, laver forpligtende aftaler til fremme af fælles interesser for erhvervslivet er essentielle for fremtidig succes.

Partnerskabsaftalen med Holstebro Kommune er derfor en meget vigtig aftale for både ErhvervsForum Holstebro Kommune og for Erhvervslivet. Partnerskabsaftalen er en vigtig milepæl for os alle. Erfaring fra andre kommuner er, at en stærk lokal erhvervsorganisation er funderet på både medlemskontingenter, et økonomisk engagement fra kommunen og evt. også andre indtægter.

De kommuner, der udvikler sig mest på erhvervsklimaet er også dem, der typisk investerer mest i deres lokale erhvervsorganisation. Partnerskabsaftalen er et udtryk for at vi arbejder på samme mål som f.eks. at blive bedre til at rekruttere medarbejdere, skabe positiv branding omkring Holstebro Kommune og styrke samspillet mellem erhvervsliv og kommune.

Partnerskabsaftalen betyder ikke, at vi bliver en del af kommunens forvaltning. Aftalen betyder heller ikke, at vi ikke skal søge indflydelse på beslutningerne.
Partnerskabsaftalen betyder tværtimod at politikerne anerkender den legitimitet, som ErhvervsForum har fået i kraft af den store opbakning fra erhvervslivet. Vi håber at det er det første skridt på vejen i en udvikling, hvor ErhvervsForum Holstebro bliver primus motor og den samlende faktor for erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune. Forude ligger der etablering af en decideret Erhvervspolitik for Holstebro Kommune, hvor vi er inviteret til bords.

Vi tror på, at Erhvervsudvikling drives bedst uden for rådhuset, fordi vi er tættere på virksomhederne, forstår erhvervslivet og tager udgangspunkt i den virkelighed de oplever.
Vores styrke er kontakten med virksomhederne og evnen til at lytte til de impulser, som vi får, agilitet fordi vi hurtigt kan tilpasse os og reagere på de udfordringer, som opstår.
Hermed skal vi alle også tage aktivt del i vores målsætning om at blive det bedste sted at drive virksomhed! Vi skal sammen skabe flere positive historier og sørge for at få gjort noget ved de forhold der måtte være udfordrende for virksomhederne. Målet om at være blandt de 10 bedste (gerne højere) i de årlige erhvervsanalyser kommer ikke af sig selv. Men vi har muligheden – den skal vi gå efter!

I et stadigt større, bedre og tættere samarbejde med vores uddannelsesintuitioner i Holstebro, giver det her også muligheder for, at vi sammen kan skabe udvikling via partnerskaber. Konkret arbejdes der i et trekløver-samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro, Holstebro Kommune og ErhvervsForum Holstebro, ihærdigt på at få etableret Lærepladsgarantien. Vi står overfor en af de største udfordringer i mange år i erhvervslivet – manglende arbejdskraft. Vi står overfor faldende ungdoms årgange. Vi står overfor, at vi som virksomheder må kigge mere indad, og se, hvordan vi kan hjælpe os selv, og de unge mennesker der står på tærsklen til at komme videre ud i samfundet fra skolebænken. Her kan vi ved fælles hjælp stå sammen om at forpligte hinanden på at sikre lærepladser til de unge mennesker. Her kan vi gøre en forskel sammen.
Sammen med ErhvervsForums udvikling generelt og arbejdet med vores uddannelsesinstitutioner har betydet, at der er rettet interesse for at blive en del af vores samarbejde fra f.eks. Universiteter og uddannelsesretninger uden for vores kommune, hvilket er meget positivt. Det ser vi som et resultat i den større kendskabsgrad af os, og det vi har gang i her i Holstebro. Desuden endnu et aktiv for vores erhvervsliv og uddannelsesområderne her i området med udvikling af et endnu bredere samarbejde i uddannelsessektoren.

 

Kokkeelever og ernæringsassistentelever fra UCH stod for bespisningen af deltagerne ved dette års generalforsamling.

De mange medlemmer er fordelt på både store og små virksomheder

Vi har i 2021 også etableret mindre netværk for Produktionschefer (11 medlemmer), Marketing og Kommunikation (15), et netværk for de erhvervsdrivende i Thorsminde (14) og et netværk for ledere, der arbejder med grøn omstilling (20). Der er desuden taget tilløb til opstart af netværk for HR-chefer, hvor rekruttering er hovedfokus – det er nu etableret primo 22, hvor første møde er afholdt med stor tilfredshed. Det samme gælder etablering af ErhvervsForum Vest for virksomheder i Ulfborg/Vemb området med fællesmøde primo april.

I forlængelse af ansættelsen af Peter Kjeldbjerg, organisationsudvidelsen og de mange aktiviteter og events i årets løb, så har vi budt velkommen til ikke mindre end 170 nye medlemsvirksomheder. I dag er vi helt præcis 362 medlemsvirksomheder – FLOT.

Vi er meget taknemmelige og ydmyge omkring den store opbakning og vil gøre vort bedste for at leve op til de forventninger, som følger med. Vi har gang i noget stort og vigtigt sammen – her i Holstebro! Vi har oplevet en helt utrolig god modtagelse og alle har taget godt imod os. Vi bliver også bekræftet i, at erhvervslivet har savnet et organ, som kan repræsentere virksomhederne.

Målt på antal medlemmer i forhold til befolkningstal er vi nu en af de største erhvervsorganisationer i Region Midtjylland.
Der er 17 medlemmer med mere end 100 ansatte – den største er Holstebro Kaserne, men gruppen tæller bl.a. også Actona, Faerch, Birn, Vinderup Træindustri. Der er ca. 275 er mindre virksomheder under 20 ansatte, som vi er glade for og netop også giver en bredt og velfunderet erhvervsforening.

Ser vi på den geografiske fordeling af vores medlemsvirksomheder, så er der i:
7500 Holstebro 268 medlemmer
7550 Vemb 13 medlemmer
6900 Ulfborg 44 medlemmer
7830 Vinderup 23 medlemmer

Uden for Holstebro Kommune: 14 medlemmer

Fantastisk og flot spredning i hele vores kommune!

 

50 erhvervsfolk fra Ulfborg og Vemb-området mødte op i januar, da vi lancerede ideen om et nyt netværk for virksomheder i vest.

Coronaen drillede i 2021, men ErhvervsDagen blev en stor succes

Ser vi på vores indsatser og tilstedeværelse generelt over året, så er det også lykkedes at få branded ErhvervsForum og erhvervsvirksomhederne – og placeret os på Danmarkskortet. Vi ville satse på større benyttelse af de sociale medier, udsende nyhedsbreve og aflægge virksomhederne besøg, og lytte til jeres behov og ønsker/krav til os. Det synes vi er lykkedes fornuftigt til dato. Vi er således på Linkedin steget markant fra 300 følgere til snart 2000. Nogle af vores opslag når ud til mere end 10.000 brugere.

Vi har mere end 1000 modtagere på vore nyhedsbreve.

Antallet af besøgende på vores hjemmeside stiger markant fra ca 1000 unikke besøgende pr. måned i maj, juni, juli til 6000 i oktober – drevet af ErhvervsDagen og afstemning til ErhvervsKuturpriserne. I første kvartal 2022 ligger antallet af unikke besøgende pr måned stabilt på ca 4000.

Coronaen har som tidligere nævnt, naturligvis drillet os, men i efteråret fik vi gennemført en succesfuld Erhvervsdag med fokus på den grønne omstilling – hovedtemaet ”Tid til omstilling”!
En dag med flere indlægsholdere – bl.a. tidligere EU-kommissær og nu formand for den grønne tænketank CONCITO Connie Hedegaard til Mette Refshauge fra AP Møller Mærsk suppleret med flotte workshops og indlæg fra bl.a. lokale virksomheder. Tak igen herfra til alle deltagerne og til vores lokale der indviede os i deres grønne omstillingsrejse. På ErhvervsDagen deltog 300!
Aftenshowet, hvor der for første gang blev uddelt priser til vores erhvervsvirksomheder, med i alt uddeling af 6 priser Deltog også 300. Et flot arrangement som rundede hele dagen af.
Der var gengangere men også mange der valgte et af arrangementerne – samlet set regner vi med at vi havde 500 mennesker igennem på dagen.

 

ErhvervsKulturpriserne er et årligt tilbagevendende awardshow, hvor vi fejrer succeserne sammen

 

I årets løb er der afholdt 11 bestyrelsesmøder. 1 fællesmøde og 1 repræsentantskabsmøde. Vi vil i indeværende år søge større involvering af repræsentantskabet, og også invitere til møde mere stabilt. Det hænger også sammen med, at vi som i ser i dagsordenen fremkommer med ændringer til vores vedtægter. Vedtægter blev lavet i en tid, hvor vi gerne ville i gang – så måtte vi korrigere det nødvendige senere. Det er så nu, hvor vi senere i dagsordenen forslår konkrete ændringer som gerne skulle både forenkle og opkvalificere vores vedtægter.

Som jeg har berettet, så er vi også i det forgangne år udviklet os som forening, hvor det samtidigt er det første hele år med en organisation, og altså ikke udelukkende en frivillig organisation. Det kan ses og det har været timingmæssigt det rigtige tidspunkt at få ansat en i spidsen for vores projekt.

 

Målene for vores nye direktør i 2021, i ansættelsen og bestyrelsens ønsker til at sikre fremdrift var bl.a:

  • Fokus på erhvervsanalyser og årlige målinger. Fokus med henblik på bedring og udvikling.
  • Afholdelse af to markante events ud over generalforsamlingen og ErhvervsDagen.
  • Større formaliseret samarbejde med uddannelserne  Holstebro for at opbygge medejerskab til erhvervsudviklingen hos dem
  • Sikring af, at EFH er kendt i alle erhvervsnetværk i Holstebro Kommune og fremstår som ”overbygningen” for alle netværk.
  • Flere nyhedsmails inkl. nyheder på hjemmesiden.
  • Markant tilstedeværelse på de sociale medier.

 

Det synes jeg med tilfredshed at kunne sige i dag, at det er vi lykkedes med, og det vil vi fortsætte med!

Derfor vil jeg gerne rette en tak for samarbejdet og indsatsen til Peter og teamet bag. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer, og en meget udviklende og spændende periode, som vi alle i bestyrelsen nyder at se lykkedes!

Tak til bestyrelsen for et godt, engageret og konstruktivt samarbejde. Tak til alle medlemmer for at støtte op, bidrage og involvere jer. Velkommen til de nye medlemmer i 2021 – uden jer alle – ingen erhvervsforening! Sidst men ikke mindst en tak til Holstebro Kommune. Tak til politikerne for at tale ErhvervsForum op i alle fora, og tak til embedsværket for samarbejdet med udarbejdelse af vores nye Partnerskabsaftale.

Husk at tilmelde dig nyhedsbrev og hold dig opdateret

@erhvervsforumholstebro