DK EN

”Vi tager et stort skridt helt ind i maskinrummet”

ErhvervsForum Holstebro skal fremover tilbyde iværksætterkurser og gratis vejledning til både nystartede og etablerede virksomheder. Ifølge direktør Peter Kjeldbjerg er det et uhyre vigtigt skridt i udviklingen af den unge lokale erhvervsorganisation. Her forklarer han, hvorfor – og hvordan det vil kunne mærkes hos virksomhederne.

 

Af Peter Kjeldbjerg

Efter sommerferien udvider vi paletten i ErhvervsForum Holstebro: Vi begynder nemlig at tilbyde iværksætterkurser, iværksættercafeer og skaber nye iværksætternetværk. Samtidig kommer vi til at tilbyde gratis vejledning til alle virksomheder. Dermed afløser vi det nuværende StartVækst Holstebro.

Vi giver dog ikke slip på den know how og de kompetencer, som findes hos den nuværende leverandør.

Det er planen, at vi løser vejledningsopgaven i tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, og rent praktisk vil det også være konsulenter fra Erhvervshuset, der kommer ud og møder virksomhederne en- til-en. De har mange års erfaring med at vejlede og sparre med virksomhederne om alt fra opstart af virksomhed, forretningsudvikling, finansiering, ejerskifte, støtteordninger og meget andet.

Det kobler vi med ErhvervsForum Holstebros blik for at lytte til virksomhedernes behov, skabe klar kommunikation og for at skabe events og netværk, hvilket vil være med til at sætte ekstra strøm til indsatsen.

 

Med de nye opgaver bygges der ovenpå successen med at skabe stærke netværk og events for erhvervslivet. Blandt andet vil der komme flere tilbud for iværksættere. Billedet her er fra Social Media Days sidste år.

 

Vi skal skabe bedre overblik over tilbuddene

En del af opgaven bliver også at skabe overblik over de mange tilbud, der findes både lokalt og nationalt. Det kan godt være lidt af en jungle, men fremover vil vi arbejde på at skabe én fælles  indgang til det store katalog af muligheder.

Det er en opgave, som vi overtager med stor glæde og ydmyghed.

For os er det et stort skridt og en betydningsfuld opgave.

Konsolideringen af den lokale erhvervsservice er et af resultaterne af en proces, som blev sat i gang i 2023: Nemlig arbejdet med en ny erhvervs- og uddannelsesstrategi i Holstebro Kommune. Et arbejde, som vi har valgt at involvere os proaktivt i sammen med Holstebro Kommunes erhvervs- og turismeudvalg og en større gruppe af virksomhedsledere og repræsentanter fra uddannelser m.m. Undervejs i processen er det også blevet fremhævet, at der er brug for en mere klar organisering af kommunens erhvervsaktiviteter.

Det er i det lys, at det nye tiltag skal ses.

ErhvervsForum Holstebros formål er at medvirke til at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for udviklingen af et stærkt erhvervsliv i Holstebro Kommune. Det mener vi, at vi gør allerbedst ved at søge ind i maskinrummet og været med til aktivt at drive udviklingen.

 

ErhvervsForum Holstebro arbejder for at skabe de bedste  for udviklingen af et stærkt erhvervsliv i Holstebro Kommune. Her er det skatteminister Jeppe Brus, der er på besøg for at få inspiration til regeringens skatte- og afgiftspolitik.

 

Det er et helt naturligt skridt i en rivende udvikling

Igennem vores korte levetid, har vi gennemgået en rivende udvikling. Medlemsskaren er vokset nærmest eksplosivt. I skrivende stund er tallet 520, og vi er blevet etableret som en aktiv udbyder af et bredt udvalg af netværk og events.

Derfor er det også helt naturligt, at vi tager det næste skridt og bidrager til at konsolidere den lokale erhvervsfremmeindsats. Det gør vi bedst ved at samle aktiviteterne under samme tag og sikre, at det er klart for de fleste, hvor man skal gå hen, hvis man som iværksætter ønsker hjælp, eller hvis man som etableret virksomhed søger vejledning i erhvervsfremmesystemet med alle dets tilbud.

Vi glæder os til at udvikle tilbuddet sammen med Erhvervshus Midtjylland og Holstebro Kommune.

Noget af det allerførste, der kommer til at ske, er, at vi skifter vi adresse til udviklingsparken Nupark, hvor vi skaber plads til de konsulenter fra Erhvervshus Midtjylland, som skal hjælpe os med at løse opgaven. Desuden kommer vi til bo få skridt fra Holstebro Kommunes ”Erhvervs og Uddannelsescenter”, som også flytter i Nupark. Det skal være med til at sikre en tættere koordinering, af de aktiviteter, vi sætter i gang.

Læs også: Lokal erhvervsservice i Holstebro Kommune skifter hænder

 

Baggrund

Loven om Erhvervsfremme giver kommunerne mulighed for at tilbyde erhvervsservice. Holstebro Kommune har nu valgt at udlicitere opgaven til ErhvervsForum Holstebro. I de seneste år er det været Erhvervshus Midtjylland, der via StartVækst Holstebro, har været leverandør på den lokale erhvervsservice.

@erhvervsforumholstebro