DK EN

Vi vil være den nye offensiv for erhvervsudvikling

ErhvervsForum Holstebro går til sommerferie med en medlemsskare på 215, hvilket svarer til en medlemsfremgang på knap 60 procent det første halvår i 2021. Forhåbentlig er vi over 300 til nytår. Et stærkt mandat fra de lokale virksomheder er nemlig afgørende for, at vi kan lykkes. Mandatet vil vi indfri ved at opbygge en ny stærk  enhed, der kan være katalysator og initiativtager til ny erhvervsudvikling.

Af Peter Kjeldbjerg, Direktør

Virksomhederne er strømmet til. Den store opbakning skal veksles til at gøre ErhvervsForum Holstebro til en nye offensiv, når det gælder en styrkelse af rammevilkårene for vort lokale erhvervsliv. Det håber vi, at alle vore interessenter er med på.

Mange har sagt det til os i de sidste måneder, og jeg vil gerne gentage det her: Det ErhvervsForum Holstebro, som vi er i gang med at skabe, er det sidste skud i bøssen i forhold til at bygge en slagkraftig og medlemsbaseret erhvervsorganisation op i Holstebro Kommune. Det kræver først og fremmest, at virksomhederne har tiltro til os og kvitterer med et medlemskab. Det ligger også i forventningsafstemningen, at vi skal bruge mandatet til at skabe værdi for erhvervslivet i form af resultater.

Opgaven skal løftes af både virksomheder og kommune i fællesskab

Hvis vi skal videre ad den vej, er det vigtigt, at politikerne hopper helt op på toget og ser ErhvervsForum Holstebro som værktøjet, der kan være katalysator for en ny og progressiv erhvervsudvikling i kommunen, og prioriterer derefter. Al erfaring viser, at det kræver en vis del offentlig medfinansiering, hvis man skal lykkes. Virksomhederne bakker op med et medlemskab, men deres primære opgave er at drive virksomhed. Kommunens opgave er til gengæld, på bedst mulig vis, at sikre rammevilkår, der gør det muligt, til fælles bedste.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at vore nabokommuner, Skive, Viborg, Ringkjøbing-Skjern, Herning og Ikast ”outsourcer” erhvervsudviklingsopgaver i langt højere grad til de medlemsbaserede erhvervsorganisationer, end vi ser det i Holstebro Kommune.

Det er der gode, og historiske, grunde til. Men i dag står vi et andet sted.

ErhvervsForum Holstebro er etableret af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og kommune. Det er en stærk platform, som er skabt, fordi mange har set et behov.
Men hvis vi skal tage de næste trin op ad trappen, kræver det kommunalt medspil på et nyt niveau og dermed et politisk valg om, at vi skal bruge det stærke samlingspunkt til også at kunne eksekvere og levere resultater. Med andre ord: Et stærkere kommunalt engagement og gerne baseret på langsigtede aftaler, så der er noget at arbejde med.

 

Den 3. juni rundede ErhvervsForum Holstebro medlem nr. 200, Johansen Grafisk, og det blev markeret behørigt med lagkage og godtekurv til personalestuen. Medlemstallet er siden steget til 215.

Det er tid til at ryste posen

Vi står lige nu et unikt sted med et vist momentum, hvor vi har mulighed for at udvikle et projekt, som er født i medvind: Med det kan skabe nye resultater og løsninger. Baseret på et tæt samarbejde mellem de mange interessenter, som står bag ErhvervsForum Holstebro.

Det kræver, at vi ryster posen og gentænker tingene. For tre år siden fandtes der ikke et operativt ErhvervsForum Holstebro. Det er vi heller ikke endnu, men nu er vi et sted, hvor vi kan gøre os klar til at løse opgaverne.

Vi har i bestyrelsen udpeget de opgaver, hvor ErhvervsForum Holstebro bør sættes i førersædet med både mandat og midler til at eksekvere.

 

ErhvervsDagen 2019 samlede mere end 100 deltagere fra erhvervsliv, kommune og andre interessenter. Ambitionen er at det tal bliver firedoblet ved ErhvervsDagen 2021, og at det bliver startskuddet til en ny markant erhvervssatsning i Holstebro Kommune.

Det hele starter med en ny og visionær erhvervsstrategi.

Der skal udformes en visionær erhvervsudviklingsstrategi med udgangspunkt i de mest presserende udfordringer og muligheder for de lokale virksomheder. Det skal ikke tage to år, men klares i løbet efterårsmånederne. Manglen på arbejdskraft og behovet for omstilling til mere bæredygtige forretningsstrategier er brændende platforme lige nu, og det vil det være i mange år fremover. ErhvervsForum sætter sig gerne i spidsen og får arbejdet gjort, så der kan ligge en færdig plan, som også et nyt byråd kan stå på fra 1. januar. Hovedindsatserne, som skal indgå kender vi allerede:

1. Vi skal i ind i kampen om at tiltrække de bedste talenter til vore virksomheder. Indsatsen for at tiltrække gode hænder og hoveder til vore virksomheder hænger godt sammen med kommunens arbejde på at trække tilflyttere til. Det er et klart konkurrenceparameter, og mange kommuner gør det allerede godt. Her skal vi være virkelig skarpe. Skarpere, end vi er i dag. Den udfordring vil ErhvervsForum Holstebro gerne tage og levere nye løsninger, der kan få vores område til at stå stærkere.

2. Fra lidt forkølet indsat til stort fokus på omstilling til bæredygtige forretninger. Fokus skal intensiveres på at understøtte og inspirere de lokale virksomheder til at kunne leve op til de stærk stigende krav om ansvarlighed og bæredygtighed. Mange af de lokale virksomheder er underleverandører, og de vil i stigende grad blive mødt med krav om ESG-rapportering og grønne regnskaber. Det arbejde tilbyder vi at stå i spidsen for. Naturligvis i respekt for de tiltag, der er sat i søen rundt omkring.

Der er udmærkede tiltag i gang som  f.eks. ECSMV-projektet, men det er for lidt. Andre kommuner har trykket speederen i bund. Vi skal også med. Vi tyvstarter i oktober med ErhvervsDagen 2021, hvor vi har fået et stærkt felt af oplægsholdere til at inspirere os. Det bør være afsæt til en forstærket indsats, som vi gerne løber forrest med

3. Et stærkt uddannelsesmiljø som også styrker erhvervslivet. Holstebro Kommune har i dag et stærkt uddannelsesmiljø, men det kræver et tæt samspil mellem virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og kommunen for at fastholde uddannelserne og helst gøre det endnu stærkere. Det gør vi bedst fra vores nye fælles platform i krydsfeltet mellem uddannelser, kommune og erhvervsliv, hvor vi i fællesskab kan løfte opgaven.

 

ErhvervsDagen 2021 afvikles 29. oktober i Musikteatret og sætter fokus på de store udfordringer, der ligger på vejen lige nu, når det handler om omstilling til en mere bæredygtig og grøn forretningsmodel.

Vi tror på, at vi kan sætte det stærkeste hold

Som nævnt har vi et vist momentum lige nu. Det vil vi arbejde på at fastholde og udbygge gennem et væld af aktiviteter i det kommende halvår, en intensiveret kommunikationsindsats og nyetablerede faglige netværk.

Men vi vil mere end det!

Vi oplever en stigende opbakning hos virksomhederne, men vi oplever samtidig en forventning om, at opbakningen bliver vekslet til handling og reelle udviklingsindsatser når det gælder tiltrækning af arbejdskraft, grøn omstilling og styrkede uddannelser. Det er også bestyrelsens og min forventning.

Vi tror på, at vi kan bygge holdet, der kan finde nye veje og løse opgaverne sammen med alle vore interessenter.

Vi ser frem til dialogen i efteråret.

Rigtig god sommer

Husk at tilmelde dig nyhedsbrev og hold dig opdateret

@erhvervsforumholstebro