DK EN

Skyd genvej nu ansat fra kanten af arbejdsmarkedet med stor fleksibilitet, støtte og mulig kompensation

 

Holstebro er med i projektet Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion, som skal løfte lokale virksomheders arbejde med ESG og bidrage til at få folk fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse gennem løsning af grønne opgaver.

Det kan din virksomhed få glæde af;
I kan få løst en række grønne opgaver, som forbedrer jeres hverdag, frigiver tid for andre ansatte OG som samtidig kan tælle positivt på jeres ESG.

 

 

Oversigt over alle de deltagende organisationer i projektet

Om projektet

Sortering og genanvendelse af plast, pap, papir.

Reduktion af materiale-, energi- eller vandforbrug.

Udskifte glødepærer med energibesparende pærer.

Omlægning til varmepumpe.

Vandbesparende tiltag i forbindelse med rengøring.

Indsamling af restmaterialer, der kan blive til et nyt produkt.

Reparation af IT-udstyr, så det kan genbruges.

Istandsættelse af brugte produkter/materialer.

Fjerne puds fra brugte mursten, så de kan genbruges.

Reparation af værktøjer, som forlænger levetiden.

Vedligehold af udendørsarealer uden brug af sprøjtemidler.

Portionsanretning frem for buffet i kantine for at mindske madspild.

Rengøring af service som erstatning for engangsemballage.

Dokumentation af efterlevelse af miljølovgivning og -krav.

Optimering af transportlogistik, så brændstofforbruget reduceres.

Udførelse af småopgaver, som gør, at fagspecialister kan lave flere opgaver i forbindelse med grøn omstilling.

Klargøre værktøj og varevogne for fagspecialister som elektrikere, vvs’ere m.m.

Projektet er rettet mod SMV’er – dvs. små og mellemstore virksomheder med 10-250 ansatte.

Der kan gøres enkelte undtagelser.

Din virksomhed behøver ikke at være grøn, og I behøver heller arbejde struktureret med jeres ESG.

| Afklaring |
Her hjælper en konsulent fra jobcentret dig med at afdække, hvilke grønne opgaver, I har, samt med at finde relevante kandidater til disse opgaver.

| Onboarding |
Få støtte til opstart og fastholdelse.

| Løbende sparring |
I har som virksomhed en fast kontaktperson ved jobcentret.
ErhvervsForum yder også gerne støtte og vil gennem projektets levetid afholde events, som bakker op om projektet.
I kan herudover få ledelsessparring med Cabi under projektet.

@erhvervsforumholstebro