Kommune og erhvervsliv bliver partnere

Kommune og erhvervsliv bliver partnere

08.12.2020

ErhvervsForum Holstebro har netop indgået en formel partnerskabsaftale med Holstebro Kommune om at styrke erhvervsudviklingen i kommunen. Aftalen viser meget godt, at et stærkt erhvervsliv er afhængig af en stærk kommune – og en stærk kommune er afhængig af et stærkt erhvervsliv.

En ny partnerskabsaftale skal bidrage til at forbedre erhvervsklimaet, så Holstebro Kommune fremstår og bliver oplevet som en attraktiv erhvervskommune inden for kommunegrænsen og udenfor. Målet er at fremme erhvervsudviklingen med fokus på vækst og øget beskæftigelse.

Øget synlighed og understøtte erhvervslivet

Partnerskabet mellem Holstebro Kommune og ErhvervsForum Holstebro skal bidrage til øget synlighed og understøttelse af Holstebro Kommunes erhvervsliv i fremtiden. ErhvervsForum Holstebro har 135 medlemmer og dækker bredt inden for handel, landbrug, byggeri, industri m.m.

Det strategiske samarbejde er formuleret og konkretiseret i følgende fire indsatser:

“Styrke og skærpe Holstebro Kommunes erhvervsprofil”, “Dialog og samspil med erhvervslivet”, “Netværk og mentorkorps” og “Arrangementer og temamøder”.

Højt ambitionsniveau og fremme af dialog

Indsatserne skal bidrage til at udvikle aftalen mod et højere ambitionsniveau og skal være med til at fremme dialogen virksomhederne imellem – og mellem kommune og virksomheder og andre erhvervsaktører med fokus på de fælles udfordringer.

– Det er et meget vigtigt skridt i retning af at fremme erhvervsudviklingen med fokus på vækst og øget beskæftigelse, som vi har taget i dag, siger Søren Olesen, formand for Erhvervs- og Turismeudvalget.

Udvalgsformanden har samtidig en kraftig opfordring til erhvervslivet i Holstebro Kommune.

– Jo flere virksomheder, der melder sig ind i ErhvervsForum Holstebro, jo større muskel vil foreningen have. Og desto mere saft og kraft vil partnerskabet kunne tilføre vores område. Så enkelt er det, siger Søren Olesen.

Fra ErhvervsForum Holstebro er der stor begejstring for den forpligtende og ambitiøse partnerskabsaftale.

– Jeg synes, det er det helt rigtige tiltag fra Holstebro Kommune, og vi ser frem til i tæt samarbejde at være med til at forbedre vilkårene for erhvervslivet og i fællesskab skabe de bedste betingelser for vækst og udvikling, siger Bjarne Sørensen, formand for ErhvervsForum Holstebro.

Borgmesteren udtrykker også stor tilfredshed med aftalen, der styrker samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv.

– Jeg glæder mig over, at vi med partnerskabsaftalen én gang for alle slår fast, at erhvervslivet og kommunen er indbyrdes forbundne og hinandens forudsætninger. Med denne aftale og med den økonomi, kommunen nu lægger i den tætte og forpligtende partnerskabsaftale, har vi rigtig gode forudsætninger for at lægge en strategisk retning for at styrke den fortsatte udvikling af vores område, siger H.C. Østerby, borgmester.

Hyldest til den gode virksomhedskultur

Ny prisuddeling fra ErhvervsForum Holstebro
Se mere

Om os

ErhvervsForum Holstebro er etableret i 2019 af en række organisationer i Holstebro Kommune.

Alle virksomheder i kommunen kan blive medlem af ErhvervsForum Holstebro 

Kontakt

ErhvervsForum Holstebro
Hjaltesvej 16
7500 Holstebro

Tlf: 96 119400

info@erhvervsforumholstebro.dk

CVR 40472290
Vestjysk Bank 7600 1818186

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)