DK EN

Turisme udvikling samarbejde

Netværk for erhvervsdrivende i Thorsminde

Et netværk, der er skabt på initiativ af en gruppe små erhvervsdrivende i Thorsminde. Det sker ud fra et  ønske om at samle kræfterne om at skabe øget opmærksomhed  og vækst i kommunens lille turistperle ved vestkysten, Thorsminde.

Netværket samler de lokale aktører og arbejder med at i gangsætte og koordinere aktiviteter. Missionen er at skabe øget synlighed omkring Thorsminde som destination i tæt samarbejde med relevante aktører. Desuden er det en indsats at skabe mere fokus på områdets udviklingspotentiale som turistdestination internt i kommunen.

Praktisk info

Alle møder er med fysisk fremmøde – medmindre andet aftales.

Netværket er for erhvervsdrivende inden for detail og tursime i Thorsmindeområdet. Deltagelse kræver medlemsskab i ErhvervsForum Holstebro

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere

Lene Rønn, Thorsminde Outdoor, thorsmindelene@gmail.com eller 24 75 00 55
Sara Brunsgaard Poulsen, ErhvervsForum Holstebro, sara@erhvervsforumholstebro.dk eller 28 18 72 20

 

@erhvervsforumholstebro