DK EN

detail, handel online, logistik

Netværk for dig med webshop

Sidder du med det daglige ansvar for din virksomheds webshop? Måske sidder du endda alene med denne opgave? Eller driver din egen webshop i din egen butik.

Så ved du kun alt for godt, at det er et omfattende arbejde, som kræver, at du sætter dig ind i enormt bred vifte af emner.

Til sådan en opgave giver det mening at slå sig sammen med andre – og det får du mulighed for i Erhvervsforums Netværk for dig med webshop. Her deler vi nemlig for at blive stærkere hver især.

I netværket får du mulighed for at:
• dele dine udfordringer med andre, som sidder med lignende opgaver
• lære nye værktøjer, som kan lette dit arbejde
• trække på andres erfaringer og anbefalinger
• få ny viden og inspiration

Vi kommer helt ned i de lavpraktiske detaljer og perspektivet er anvendelsesorienteret – målet er nemlig, at du går hjem med ny viden, du kan anvende samme dag.

Praktisk information:

Vi tilstræber brancheeksklusivitet i sammensætningen af netværket.

Der er tilknyttet en facilitator til netværket, som sørger for kontinuitet og evt. opfølgning på møderne. Mødefrekvensen er 4-6 gange om året efter behov.

Møderne ligger fast kl. 8-10 på onsdage og aftales fortløbende blandt netværkets medlemmer.

Alle møder er med fysisk fremmøde – medmindre andet aftales.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til lena@erhvervsforumholstebro.dk

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte netværksleder Lena Kaasing på 30701573

 

@erhvervsforumholstebro