DK EN

Arbejder du ikke med grøn omstilling, er du en struds

Mange virksomhedsledere gør stadigvæk som den gamle struds, der stikker hovedet i busken og ignorerer udviklingen. De gør, som de plejer og ignorerer al snak om ESG og dokumentation af virksomhedens klimaaftryk. Den dårlige nyhed er, at det ikke går væk af den grund.

Af Peter Kjeldbjerg, direktør i ErhvervsForum Holstebro 

I mandags udkom ErhvervsForum Holstebros konjunkturanalyse 2024. Analysen er behagelig læsning, for det går rigtig godt. Virksomhederne tjener flere penge, ansætter flere og de tror på fremtiden.

Men der er også malurt i bægeret:

56 procent af de adspurgte virksomheder arbejder ikke struktureret med grøn omstilling, og spørger man, om virksomheden forventer at investere i grøn omstilling i 2024, svarer 60 procent nej.

En virkelighed, der rammer alle – store som små

Lidt hårdt sagt, så indikerer svarene, at godt halvdelen af de lokale virksomheder gør som strudsen og undlader at forholde sig til den virkelighed, som uundgåeligt er på vej ind i butikken, hvad enten du er detailhandlende, rengøringsselskab eller yder konsulentarbejde.

Den tendens bliver også bekræftet af de revisorer og bankfolk, som jeg har talt med: Det er svært at trænge igennem med budskabet om, at virksomheden skal få styr på sin ESG.

De, der ikke har forberedt sig, mister kunder.

Peter Kjeldbjerg, direktør, ErhvervsForum Holstebro

Dykker man ned i tallene, er det særligt de helt små virksomheder, der hænger i bremsen. Forklaringerne behøver vi sikkert ikke lede længe efter. Der er travlhed i butikken og måske er du i tvivl om, hvorvidt det overhovedet giver mening i din virksomhed.

Det korte svar er: Det giver meget mening. Hvis ikke din virksomhed har styr på sin ESG og kan dokumentere det, så mister du kunder, du får svært ved at låne penge og afgiftstrykket på din forretning vil stige.

 

Nye skatte-tiltag i støbeskeen

Bekymringen er reel. For nylig besøgte skatteminister Jeppe Brus maskinfabrikken OJM Maskiner i Holstebro, hvor vi havde sat en flok virksomhedsledere stævne for at snakke om, hvordan man via skat kan fremme den grønne omstilling.

Skatteministeren lagde ikke skjul på, at der er tiltag på vej. Det kan være bedre fradragsmuligheder ved grønne investering og nye afgifter på den del af forretningen, der ikke understøtter den grønne omstilling.

 

Støberikoncernen BIRN er en af de virksomheder, der for alvor har taget ESG-udfordringen op – blandt andet ved at de, som en af de første i branchen, udgav en bæredygtighedsrapport i 2023.

 

Samtidig er EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ved fundamentalt at ændre virksomheders ESG-rapportering. I første omgang er det de største virksomheder, der med virkning fra regnskabsåret 2024 skal leve op til de nye krav. Det medfører en form for ”ketchupeffekt”, fordi kravene betyder, at de også skal have styr på deres underleverandørers CO2-udledning, hvilket de første virksomheder her begyndt at mærke.

CSRD er et EU-direktiv, der stiller krav om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Fra 2024 og frem skal alle store børsnoterede virksomheder rapportere om bæredygtighed efter fælles standarder. Reglerne vil omfatte flere virksomheder i de kommende år.

Virksomheder der er omfattet af CSRD, skal både rapportere om egne aktiviteter og aktiviteter i værdikæden. Reglerne kan derfor påvirke virksomheder, der ikke er direkte omfattet.

Forberedelse er et must

Vi kan være helt sikre på, at kravet om dokumentation af virksomhedens indsatser på E, S og G’et bevæger sig længere ned i leverandørkæden og på et tidspunkt rammer detailhandleren, kontorartiklerne, malermesteren og vinduespudseren.

De, der ikke har forberedt sig, mister kunder.

Derfor er der grund til at være bekymret, når cirka halvdelen af de lokale virksomheder ikke er i fuld gang med at forberede sig.

Derfor slutter jeg mig til koret af dem, der siger: Kom nu i gang. Lad være med at lege struds. Den grønne omstilling rammer din virksomhed før eller siden, hvad enten du vil eller ej.

Fremtiden tilbyder dem, der har forberedt sig.

ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, som bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder. ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.

(E)nvironment

Miljø- og klimamæssige forhold, fx CO2-udledninger, klimaændringer og -tilpasning, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet, økosystemer og cirkulær økonomi.

(S)ocial

Sociale forhold, fx arbejdsforhold for din egen arbejdsstyrke og arbejdstagere i din værdikæde, berørte samfund, forbrugere og slutbrugere.

(G)overnance

Forhold inden for virksomhedsadfærd, fx, virksomhedskultur, beskyttelse af whistleblowere, antikorruption eller politisk engagement.

@erhvervsforumholstebro