DK EN

I 2023 skal erhvervslivets opbakning veksles til udvikling

Her mod slutningen af 2022 tæller ErhvervsForum Holstebro 415 medlemmer. I 2023 har vi sat som mål, at vi skal være 500 medlemmer. Men det vigtigste mål for 2023, er at vi sammen med politikere, forvaltning og de mange interessenter får skabt en ny og ambitiøs strategi for erhvervsindsatsen i Holstebro Kommune.

 

Af Bjarne Sørensen, bestyrelsesformand, og Peter Kjeldbjerg, direktør

Indrømmet: Vi har talt rigtig meget om medlemstal i de sidste par år.

Det har vi, fordi det er altafgørende for vores nye lokale erhvervsbevægelse, at erhvervslivet står bag det,som vi er i gang med. Den store medlemsopbakning er vores ”License to operate.” Det sender et signal om, at erhvervslivet vil os og ønsker, at vi veksler opbakningen til resultater.

Der er kæmpepotentialer og de skal udnyttes nu

Mange, politikere og erhvervsfolk, har bemærket, at der mangler en strategi og for erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune. Det skal vi have, og det er blevet et kardinalpunkt for ErhvervsForum Holstebro. Vi har sagt det tydeligt hver gang vi har mødtes med politikere og embedsfolk fra kommunen.

Budskabet er blevet hørt. Det har fået bred politisk opbakning – og nu skal arbejdet i gang.

Der ligger nogle kæmpepotentialer foran os, som vi skal forstå at udnytte i fællesskab. Det store vindmølleeventyr i Thorsminde, store planer om PTX-anlæg i Idomlund og Maabjerg, en detailhandel i transformation, en sværm af dygtige virksomheder, som gør det helt fantastisk og en stor talentmasse af iværksættere og igangsættere, som vi skal være bedre til at understøtte.

 

Vindmøllestrømmen fra Nordsøen samlæes her. og der er store planer om PTX-anlæg i Idomlund og Maabjerg

 

Det er muligheder, der er alt for vigtige til, at vi ikke tager det alvorligt. Derfor er det vigtigt, at vi nu får tænkt over, hvordan vi vil udvikle potentialet. Det kræver samarbejde og involvering fra alle interessenter.

Men det kræver også politisk mod til at bryde med gamle vaner, få skabt klarhed og til at gøre tingene på en helt ny måde.

I 23 starter arbejdet med en erhvervsstrategi for Holstebro Kommune

I ErhvervsForum Holstebro har vi talt varmt for at erhvervsindsatsen skal styrkes i Holstebro Kommune. Vi tror også på, at vi i fællesskab kan gøre det meget bedre sammen. Vi gjorde også en indsats for, at temaet blev en vigtig del af valgkampen op til kommunalvalget. Og det blev det heldigvis.

Efter valget blev partierne enige om, ”at vi skal være blandt de bedste i landet i erhvervsvenlighed, og at ErhvervsForum Holstebro i den sammenhæng skal bringes aktivt i spil.”

Det tog lidt tid, at få handling bag aftalen, men nu sker der noget:

I 2023 skal erhvervsstrategien have vinger. Kommunens udvalg for erhverv og turisme har bedt forvaltningen om at komme med et oplæg til hvordan processen for at udvikle en erhvervsstrategi kan foregå. Det sker på det førstkommende møde i 2023.

I ErhvervsForum Holstebro har vi længe talt om behovet for at at lægge en ny strategi for, hvordan vi styrker erhvervsudviklingen i Holstebro Kommune. En strategi, som skal lægges i et tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv og øvrige interessenter .  Nu bliver budskabet omsat til handling.

 

Nu bliver der mulighed for at tænke stort. Den chance skal vi gribe

Vi oplever heldigvis, at medlemmerne i det nye Erhvervs-og Turismeudvalg er topmotiverede og lægger op til et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det lover godt.

Nu skal Holstebro Kommune have en strategi for hvordan vi laver landets bedste erhvervsfremmeindsats, så vi kan blive blandt de bedste i erhvervsvenlighed. I ErhvervsForum Holstebro kan vi næsten ikke vente. Og vi glæder os til på vegne af alle Jer at sætte nogle tydelige fingeraftryk på planen.

Når politikerne byder op til det store strategiarbejde, så er der mulighed for at tænke stort, smart og visionært. Og ikke mindst at skabt klarhed i rollefordelingen blandt de mange erhvervsaktører, som ugentligt, ja nogle gange dagligt, forstyrrer virksomhederne med hver deres salgskuffert.

Derfor kan 2023 blive et meget spændende år for erhvervsfremmeindsatsen i Holstebro Kommune.

Vi ser frem til samarbejdet.

Rigtig glædelig jul og godt nytår

@erhvervsforumholstebro