DK EN

Nyt PtX anlæg tester brint i naturgasnettet

Virksomheden Everfuel vil sammen med en række partnere etablere et Power-to-X (PtX) anlæg i Holstebro Nord. Anlægget skal levere grøn brint til en mere bæredygtig industri- og transportsektor og bidrage til det næste skridt i den grønne energiomstilling i den nordvestlige del af Danmark.

Everfuel vil sammen  Holstebro kommune og en række partnere afprøve en række muligheder for at udnytte emissionsfri brint produceret gennem elektrolyse sammen med lokale industrivirksomheder, landbrug, forsyningsselskaber og kommune.

Holstebro er i dag den kommune med næstmest vind- og solenergi, og den kommende 1 GW store vindmøllepark, Thor, på vestkysten vil bidrage hvilket understøtter muligheden for den grønne brintproduktion, der skal levere stabilt og uafhængigt brændstof.

 

Power to X er fremtidens grønne energiform, som er baseret på at gemme og udvikle energi baseret på sol og vind. Her på videoen kan du se Everfuels visualisering af PtX Holstebro.

Potentialet for udvikling af PtX i Holstebro er enormt

”Det har aldrig været vigtigere med uafhængig energiforsyning, end det er i dag. Potentialet for udvikling af PtX i Holstebro er enormt, og dette projekt viser, hvor mange steder et brintanlæg kan bidrage til lokalsamfundet gennem den fleksibilitet, brinten tilbyder til både industri og transport. Holstebro er virkelig en foregangskommune for fremtidens grønne kommuner. Vi ser et stort potentiale i denne tilgang til at etablere knudepunkter, som vi også har anvendt i Fredericia og Kristiansand, da det viser, hvor mange industrier der kan have gavn af et PtX-anlæg for at sikre uafhængigt og grønt brændstof,” siger Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel.

 

 

Jacob Krogsgaard om status på PtX Holstebro ved generalforsamlingen i ErhvervsForum Holstebro, som har været en af parterne i udviklingen af projektet.

Projektet vil bestå af tre faser, som samlet vil bidrage betydeligt til at nedbringe kommunens CO2-udslip, da det nye knudepunkt vil spille sammen med en række af kommunens eksisterende virksomheder og aktiviteter.

Læs også: PtX Holstebro – når alle arbejder sammen, så lykkes det.

Den første fase vil være i drift allerede i 2023 og fungere som en testfase. I denne fase vil udvalgte partnere udvikle muligheden for at anvende brint i gasbrændere i industrien, producere e-methan på lokale biogasanlæg samt testning af brint i rørledningerne til naturgas.

Jorden til den anden fase er reserveret, og byggeriet skal påbegyndes i 2024. I denne fase vil Everfuel bygge et anlæg med 100 MW elektrolysekapacitet, en brintterminal, et distributionscenter og en brinttankstation til både tung transport og personbiler. Den grønne brint produceret i denne fase skal bidrage til udfasningen af fossile brændstoffer, da brinten kan erstatte naturgas i udvalgte industriprocesser. Overskydende varme fra produktionsanlægget skal anvendes til fjernvarmen af MEC (Maabjerg Energi Center).

Arla er med i projektet som aftager af grøn energi

Den sidste og tredje fase afhænger af lokal efterspørgsel og partneraftaler, men inkluderer muligheden for at skalere den anden fase til et produktionsanlæg på 250 MW, der dagligt vil producere over 60 tons grøn brint.

”Det må siges at være en win-win situation. Den overskydende varme fra PtX-anlægget giver et grønt input til fjernvarmen, og PtX-processen bliver samtidig mere effektiv. Det er muligvis én af vejene til, at Europa kan løsrive sig fra den russiske gas. Partnerskaberne på tværs af industrier i dette projekt er afgørende for at opnå succes med den grønne omstilling på både lokalt og nationalt niveau. Det glæder vi os meget til at bidrage til,” siger Pernille Block, formand i MEC.

”Det er et betydningsfuldt projekt og et strategisk vigtigt bidrag til omstillingen af vores energisystemer, som viser, hvor langt vi kan nå, når virksomheder, forsyningsselskaber og myndighederne samarbejder. Som kommune ønsker vi at skabe de bedste rammer for den grønne omstilling gennem lokal infrastruktur og ved at udvide kapaciteten inden for vedvarende energi. For fortsat at kunne tiltrække virksomheder og borgere til Holstebro, skal vi være grønne, og det er netop, hvad vi beviser med projektet her,” siger H.C. Østerby, borgmester i Holstebro kommune.

 

Arla og flere lokale virksomheder har sammen med Maabjerg Energy Center og Holstebro Kommune deltaget i forarbejdet og de analyser, som liugger bag beslutningen om at etablere et power to X-knudepunkt i Holstebro.

Arla medvirker i projektet som aftager af den grønne brint, og afsøger hvorvidt virksomheden i Holstebro skal erstatte dele af naturgassen med brint i deres processer, hvilket vil give en betydelig CO2-reduktion til produktionen.

”Emissionsfri brint er en hovedbrik i understøttelsen af den grønne omstilling, og vi ser frem til at samarbejde med Everfuel om mulighederne for at udnytte brinten som vedvarende energikilde i vores produktion. Vi har klare ambitioner inden for bæredygtighed, og har et mål om at reducere vores CO2-udledninger med 63% inden 2030. De indsigter vi får i partnerskabet med Everfuel vil desuden hjælpe os til at identificere nye bæredygtige veje for Arla,” siger David Boulanger, Executive Vice President & CSCO hos Arla Foods amba.

Opførelsen af projektets anden og tredje fase afhænger blandt andet af opførelsen af vedvarende energikilder tæt på PtX-anlægget samt en stabil forbindelse til elnettet der kan sikre vedvarende energi til brintproduktionen.

Konference

Et spørgsmål om tiltrækning

I år skal vi snakke rekruttering og tiltrækning af arbejdskraft. Et stærkt line-up med bl.a. Bjarne Corydon, Anne Sophie Hermansen og Morten Ballisager indtager scenen med deres indspark til et arbejdsmarked under kæmpe forandring.

@erhvervsforumholstebro