DK EN

PtX er nøglen til udvikling af grøn energi i Danmark. Alt tyder på at Danmark kan blive et nordeuropæisk kraftcenter for produktion og eksport af grøn strøm og grønne brændstoffer, samt gøre Danmark førende indenfor udvikling af PtX-teknologi. 

I den udvikling spiller Holstebro og Nordvestjylland en nøglerolle på grund af sin placering som knudepunkt for strømmen fra de store vindmølleparker i Nordsøen.

Planlægningen er i fuld gang og store internationale spillere indenfor grøn energiproduktion er på vej til at investere i området.

På den side giver vi et overblik over aktørerne og de projekter, som er under udvikling.

 

20 november – 2023

P2X kan skabe mere end 2.000 jobs i Nordvestjylland

5 december – 2022

Ørsted går med i storskala Power-to-X-anlæg i Holstebro

16 november – 2023

Se visionen: De vil skabe ny klimapark i Nordvestjylland

20 september – 2022

PtX- superanlæg ved Idomlund: Et grønt industrieventyr er i gang

Flere artikler

Derfor er PtX nøglen til grøn energi

  • Direkte anvendelse af brint, fx brændstof til lokal transport, procesindustri, stålproduktion og kemisk produktion.
  • Grønt brændstof i form af ammoniak til stort energiforbrug, fx skibsfart.
  • Grønt brændstof, hvor kulstofbaserede brændstoffer er særligt velegnede, fx flybrændstof, kemisk produktion og industri.

Koblingen mellem produktion af vindmøllestrøm og eksempelvis varme-, transport- og brintsektorerne kan sætte os i stand til at håndtere de meget store udsving i produktion og forbrug af energi. Power-to-X kan for el-systemet ses som en fleksibel enhed, der kan opsamle og forædle elproduktion fra vind og sol i perioder, hvor den er rigelig og billig – og samtidig lade være med at anvende den i perioder, hvor den ikke er lige så tilgængelig.  (kilde: Energinet)

Virksomheder, der spiller en nøglerolle

Bliv klogere på Power to X og alle de andre begreber

Tekst om Power to X

Tekst om grøn ammoniak

@erhvervsforumholstebro